Jak i komu przekazać 1% podatku

Wypełniając zeszłoroczną deklarację podatkową, warto poświęcić chwilę na rubrykę przygotowaną specjalnie dla OPP. Przekaż 1% swojego podatku i pomóż innym.

Jak i komu przekazać 1% podatku
Mała rzecz – wielka pomoc

Co roku tysiące organizacji pożytku publicznego czeka na wsparcie finansowe, którego może udzielić każdy, kto jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Wszyscy, składający roczne zeznanie podatkowe, mogą przekazać 1% swojego podatku konkretnej fundacji czy też stowarzyszeniu, sumę która przyczyni się do pomocy osobom i grupom społecznym, nad którymi opiekę roztoczyły OPP.

Organizacje Pożytku Publicznego

OPP to podmioty, których celem jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz całej społeczności lub określonej grupy osób, dotkniętej trudną sytuacją materialną lub życiową. Fundacje, kluby i stowarzyszenia są organizacjami non-profit, w których wszystkie środki finansowe przeznaczone są na działalność statutową. Według danych BIP z marca 2015 roku, w Polsce jest ponad 8000 organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania funduszy pochodzących z przekazywanego 1% podatku osób fizycznych.

Jak przekazać 1%

Przekazanie 1% naszych podatków to sprawa niezmiernie prosta a przy tym dla nas jako podatników nie wiąże się z żadnych kosztem - przekazujemy bowiem część naszego uregulowanego zobowiązania wobec państwa. Wystarczy:

  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej udostępnia wykaz organizacji, w którym należy odnaleźć tę, dla której 1% ma zostać przeznaczony. Listę oraz informacje o OPP można również znaleźć na stronie JedenProcent.pl
  • W zeznaniu podatkowym za rok poprzedni należy podać numer KRS wybranej organizacji, która będzie beneficjentem tak udzielanego wsparcia.
  • Korzystając z automatycznego sposobu wypełniania formularzy PIT, program sam wyliczy kwotę, która zostanie przekazana. Wypełniając ręcznie druki PIT, należy obliczyć 1% z kwoty należnego podatku i wpisać w odpowiednią rubrykę.

Najważniejszym zadaniem podatnika jest zatem wybranie organizacji, z której misją się identyfikuje - może to być lokalne stowarzyszenie lub krajowa OPP, działająca na rzecz wszystkich Polaków.

Cel szczegółowy

  • Jeśli pomoc ma zostać skierowana dla konkretnej osoby, będącej pod opieką fundacji czy stowarzyszenia, podaje się jej dane osobowe w rubryce – Cel szczegółowy. Wówczas pomoc taka może trafić na wydzielone subkonto w ramach wspieranej organizacji.
  • Podatnik może również udostępnić swoje dane personalne do wiadomości beneficjenta pomocy. Jednak może to nastąpić tylko w momencie, gdy na formularzu zostanie wyrażona zgoda na przekazanie takiej informacji. Zgodę tę wyraża się przez zakreślenie odpowiedniego pola.

U wielu osób pojawiają się wątpliwości, czy przekazanie niewielkiej kwoty jest w stanie wpłynąć na realizację jakiegokolwiek celu. To jednak jest mylne przekonanie. Nawet 1 złotówka przekazana przez wiele osób czyni całkiem pokaźną kwotę wsparcia. Jeżeli 10 000 osób przekaże chociaż tę przysłowiową złotówkę, to 10 000 zł jest już w stanie rozwiązać nie jedną pilną potrzebę osób oczekujących na pomoc.

Organizacje Pożytku Publicznego często publikują na swoich stronach internetowych dane na temat wielkości otrzymanych funduszy. Można tam również znaleźć informacje na co zostały przeznaczone środki finansowe. Wówczas można się łatwo przekonać, jak wielkim darem i wsparciem jest ten drobny 1% podatku przekazany na konkretny cel.

Warto przeczytać:
Jak wypełnić PIT 37? »
PIT-37, czyli rozliczenie z fiskusem online »
Podatek od spadku i darowizny - prawdy i mity »
Od czego płaci się podatek? »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie