Krok po kroku: Analiza 5 sił Portera a startup

Analiza 5 sił Portera to narzędzie służące badaniu konkurencyjności wybranego sektora rynku.

Krok po kroku: Analiza 5 sił Portera a startup
Jak zbadać szanse startupu na sukces?

5 sił Portera to analiza pozwalająca lepiej ocenić sektor, na którym zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą. Jej przeprowadzenie powinno stać się obowiązkową pozycją biznes planu wszystkich myślących o wejściu na rynek początkujących przedsiębiorców. Jak przeprowadzić analizę 5 sił Portera dla startupu?
 

Analiza 5 sił Portera rozszyfrowana

Analiza 5 sił Portera pozwala wysunąć ciekawe wnioski dotyczące konkurencyjności sektora, na który zamierzamy wprowadzić nowy produkt czy usługę. Umożliwia lepsze poznanie rynku i ocenę stopnia trudności utrzymania się na nim.

W wyniku przeprowadzonej analizy możemy dojść do wniosku, że przeciążony konkurencją rynek nie będzie w stanie pozwolić nam uzyskać wysokich marż, a to może być jasnym sygnałem do przeniesienia prób rozpoczęcia biznesowej działalności na bardziej podatny grunt.

 

Składniki analizy 5 sił Portera

Przeprowadzając analizę 5 sił Portera rozpatrujemy konkurencyjność sektora w pięciu wymiarach, oceniając: siłę rywalizacji konkurencyjnej na rynku, zagrożenie ze strony substytutów, zagrożenie ze strony nowych wejść na rynek, siłę przetargową dostawców oraz siłę przetargową nabywców. Jak skutecznie przeanalizować każdy z wymiarów opisujemy po krótce poniżej.

 

1. Siła przetargowa dostawców

Dostawcy mogą mieć naprawdę duży udział w tworzeniu zysku producentów danego sektora.

Ich wpływ na realny dochód przedsiębiorców, a tym samy cały rynek, zależeć może od takich czynników, jak liczba konkurencyjnych firm w sektorze dostawców wpływająca na łatwość zmiany mniej opłacalnego dostawcy na tego efektywniejszego czy koszty przeprowadzenia takiej zmiany.

Przeprowadzając analizę weźmy też pod uwagę stopień uzależnienia jakości otrzymywanego wyrobu gotowego od jakości usług oferowanych przez dostawców, stopień koncentracji sektora czy ewentualną możliwość przejęcia przez dostawcę produkcji wyrobu finalnego.

 

2. Siła przetargowa nabywców

O jakości produktu decydują nabywcy – to ich wybór wpływa bowiem na powodzenia całego przedsięwzięcia produkcyjnego czy usługowego.

Analizując ich siłę przetargową należy pamiętać, że osiągane przez nich zyski mogą kształtować cenę i wielkość zakupów.

Przeprowadzając badanie sektora pod kątem siły przetargowej nabywców pamiętajmy o przeanalizowaniu stopnia niepowtarzalności produktu i jakości jego wykonania mogącego zadecydować o wyborze klientów, poziomu rozgrywającej się wśród nabywców walki konkurencyjnej, poziomu zróżnicowania produktów w sektorze, ich ceny czy siły marketingowej.

 

3. Rywalizacja konkurencyjna na rynku

Przeprowadzając analizę 5 sił Portera sprawdźmy, ile firm o podobnym zakresie działalności istnieje już na rynku.

Na jakim poziomie kształtują się ich dochody? Jakie są ich udziały w całości dochodów osiąganych przez sektor? Jaki jest stopień koncentracji sektora?

 

4 i 5. Zagrożenie ze strony substytutów i nowych wejść na rynek

Analizując szanse na powodzenie startupu w sektorze pod kątem jego konkurencyjności sprawdźmy, jakie są bariery wejścia na rynek – im są one wyższe, tym trudniej będzie wprowadzić na rynek nowe produkty czy usługi. Oznacza to również, że nasz produkt bądź usługa muszą spełniać wysokie standardy wejścia.

Przeanalizujmy sektor z punktu widzenia jego atrakcyjności dla nowych przedsiębiorstw, rozpatrując rentowność rynku czy stopę jego wzrostu.

Rosnąca dynamika sprzedaży rynku i jego wysoka rentowność mogą skusić konkurencję do tworzenia substytutów oferowanych przez nas rozwiązań.

Postarajmy się również sprawdzić, jakie możliwości odwetowe mają firmy już na rynku istniejące – czy obniżenie przez nie cen produktów albo stworzenie nowej ich gamy może odebrać klientów naszemu startupowi?

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie