ABC podatków w Polsce

Podatki płacimy codziennie, czy tego chcemy, czy nie. Co wiesz o polskim obowiązku podatkowym i jakie podatki znasz?

ABC podatków w Polsce
Jak dzielimy polskie podatki?
 • podatek pośredni
 • podatek bezpośredni
 • podatek dochodowy

Podatki - chyba nikt nie lubi ich płacić, a jednak bez nich żadna nowoczesna cywilizacja nie byłaby w stanie istnieć. Co roku w Polsce każdy obywatel oddaje państwu w formie różnych podatków co najmniej kilka tysięcy złotych. Nieraz płacimy je nawet się nad tym nie zastanawiając. Warto jednak dowiedzieć się jak funkcjonuje system podatkowy w Polsce i w jakim celu oddajemy do budżetu państwa część naszych ciężko zarobionych pieniędzy.

Rodzaje podatków w Polsce

Polskie podatki dzielimy na bezpośrednie i pośrednie.

Podatki bezpośrednie, jak sama nazwa wskazuje, wiążą się bezpośrednio ze zdolnością płatniczą podatnika i są ściągane z jego dochodu bądź majątku. 

Z kolei podatki pośrednie to te bardziej sprytne - ukryte w cenach towarów i usług. Nie mają one związku ze zdolnością płatniczą podatnika - niezależnie od tego, czy zarabiamy 1.200 czy 12.000 zł miesięcznie, zapłacimy taki sam VAT za majonez kupiony w sklepie i benzynę na stacji paliw.

Wśród podatków bezpośrednich wyróżniamy:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
 • podatek od nieruchomości
 • podatek od czynności cywilnoprawnych
 • podatek od spadków i darowizn
 • podatek rolny
 • podatek leśny
 • podatek tonażowy
 • podatek od środków transportowych
 • podatek od wydobycia niektórych kopalin

Natomiast podatki pośrednie to:

 • podatek od towarów i usług (VAT)
 • podatek akcyzowy (nakładany np. na benzynę, tytoń, alkohol)
 • podatek od gier

Wszystkie rodzaje podatków są ze sobą powiązane i tworzą system podatkowy. W szerszym zakresie na system ten składają się także prawo podatkowe oraz organy administracji rządowej i samorządowej.

O podatku dochodowym słów kilka

Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, którzy uzyskują przychody opodatkowane podatkiem dochodowym, mają obowiązek ten podatek opłacać. Zasadniczo wyróżniamy dwa główne modele podatków dochodowych:

 • Progresywny - stawka podatkowa rośnie wraz z dochodem
 • Liniowy - stawka podatkowa nie zależy od wysokości dochodu

Podatek dochodowy mają obowiązek opłacać zarówno osoby prawne, np. spółki kapitałowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, stowarzyszenia itp., jak i osoby fizyczne. Zarówno pierwsza, jak i druga grupa mogą korzystać z różnych ulg podatkowych.

Podatki - po co to komu?

Przed podatkami nie da się uciec. Choć niektórzy wbrew prawu unikają ich płacenia, nie są w stanie np. zrezygnować z kupowania towarów opodatkowanych podatkiem VAT. 

A jednak podatki są niezbędne, aby można było zdobyć środki pieniężne do pokrycia potrzeb publicznych. To właśnie z naszych podatków opłacane są szkoły, urzędy, szpitale, rozwijane są miasta i budowane drogi. Dzięki podatkom państwo może też wspierać rodziny i najuboższych.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie