ABC urlopu wychowawczego

Jeżeli zastanawiacie się nad tym, czym tak właściwie jest urlop wychowawczy, ile może trwać i kto ma do niego prawo, pomożemy rozwiać wątpliwości.

ABC urlopu wychowawczego
Czym jest urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy przysługuje nam po przepracowaniu co najmniej sześciu miesięcy. Trwać może aż do trzech lat, w momencie kiedy osobiście zamierzamy zajmować się dzieckiem. (Pociecha nie może przekroczyć czwartego roku życia). Rodzice dzieci niepełnosprawnych mają prawo do urlopu wychowawczego, kiedy opiekują się dzieckiem do 18 roku życia.

Pamiętajmy o tym, że urlop ten nie jest obowiązkowy i pracownik samodzielnie decyduje się na to, czy chce z niego skorzystać, bądź nie. Od nas również zależy, w jakim wymiarze pragniemy zajmować się naszymi dziećmi i w jakim okresie.

Rodzaj umowy, a urlop wychowawczy

Możemy skorzystać z tego typu urlopu, jeżeli pracujemy na podstawie:

  • umowy o pracę
  • spółdzielczej umowy o pracę
  • umowy mianowania, powołania lub wyboru

Urlop ten nie przysługuje nam natomiast, jeżeli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych:

  • umowy o dzieło
  • umowy zlecenia
 

Pamiętaj!

W czasie urlopu wychowawczego pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć umowy o pracę ani jej rozwiązać – jesteśmy chronieni przed zwolnieniem. Warto jednak wspomnieć, iż rozwiązanie umowy możliwe jest tylko w sytuacji, kiedy firma ogłosi upadłość lub zostanie zlikwidowana.


 

Po pierwsze: wniosek

Jeżeli pragniemy wykorzystać przysługujące nam prawo do wybrania tego rodzaju urlopu, warunkiem koniecznym będzie złożenie odpowiedniego wniosku. Musimy napisać go i skierować do pracodawcy przynajmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem urlopu.

Pamiętajmy o tym, by zawrzeć informację, jak długo zależy nam na urlopie  (urlop wychowawczy można podzielić na części, według paragrafu piątego Kodeksu Pracy, maksymalnie cztery) oraz dołączyć oświadczenie o nie posiadaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych, prawa do emerytury ani renty.

Drugi rodzic bądź opiekun dołączyć powinien do naszego wniosku pisemne oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego w tym samym czasie co my. Warto jednak wiedzieć, że mamy prawo do opieki nad pociechami wspólnie z partnerem przez okres czterech miesięcy.

Jeżeli staramy się o urlop wychowawczy, aby opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem, musimy dołączyć do wniosku zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka.

Pracować na urlopie?

Warto pamiętać o tym, że w czasie urlopu wychowaczego możemy pracować. Jeżeli praca zarobkowa nie przeszkadza w osobistej opiece nad dzieckiem, mamy praco do podjęcia aktywności zarobkowej u dotychczasowego pracodawny lub innej firmy. Jest to dobra wiadomość, ponieważ urlop wychowawczy z zasady jest bezpłatny.

Jeżeli pragniemy rozwijać się i szkolić, możemy bez wahania podjąć naukę i brać udział w różnego rodzaju szkoleniach w czasie urlopu. Pamiętajmy jednak, że nauka nie może kolidować ze sprawowaniem opieki nad naszą pociechą.

Koniec urlopu

Jeżeli pragniemy oddać dziecko do żłobka albo przedszkola albo decydujemy się na wyjazd za granicę w celu podjęcia pracy, tracimy tym samym prawo do urlopu wychowawczego. Stanie się tak również w momencie, kiedy przykładowo zostaną nam odebrane prawa rodzicielskie w wyroku rozwodowym.

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowczego w każdym czasie za zgodą pracodawcy. W sytuacji, kiedy sami pragniemy zakończyć urlop, należy najpóźniej na trzydzieści dni przed terminem zamierzonego powrotu powiadomić szefa.

Dokumentem, który ściśle określa zasady urlopu wychowaczego jest Kodeks Pracy - Art. 186-1863 ustawy z 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

WARTO PRZECZYTAĆ:
ABC Karty Dużej Rodziny »
Życie rodzinne a kariera, czyli zachowaj work life balance »
"Becikowe" 2016: 12 tysięcy złotych dla rodziców »
ABC urlopu macierzyńskiego »
Rośnie popularność urlopu tacierzyńskiego! »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie