Adres zameldowania a zamieszkania

Czy adres zamieszkania to to samo co adres zameldowania?

Adres zameldowania a zamieszkania
Wątpliwości adresowe wyjaśnione

Utożsamianie adresu zameldowania z adresem zamieszkania jest często popełnianym błędem.

Adres zameldowania jest tymczasem kategorią prawa administracyjnego i jako taki wykorzystywany jest w celach ewidencjonowania ludności. Adres zamieszkania, którego definicja została zamieszczona w Kodeksie Cywilnym, odnosi się natomiast do miejsca, w którym dana osoba fizyczna ma zamiar przebywać przez dłuższy czas. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o obu pojęciach?

⇒ Nie przegap poradnika: Gdzie zgłosić zmianę adresu domowego?
 

Adres zamieszkania a adres zameldowania

Choć oba adresy często się pokrywają, nie muszą one być tożsame.

► Adres zamieszkania istotny jest w kontekście dostarczania osobom fizycznym ważnych pism, urzędowych dokumentów czy ustalania właściwości sądu względem pozwanego. Zgodnie z definicją pochodzącą z Kodeksu Cywilnego, adres zamieszkania określa też miejsce, w którym osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. W praktyce oznacza to najczęściej, że adres zamieszkania jest adresem miejsca, w którym faktycznie przebywamy.

► Adres zameldowania natomiast wykorzystywany jest w celach administracyjnych służących ewidencjonowaniu ludności i prowadzeniu statystyk. Wyznaczenie miejsca zameldowania może odbywać się na podstawie ustawy o ewidencji ludności i służyć potwierdzeniu faktu przebywania danej osoby w wybranym miejscu. Ustalenie miejsca zameldowania wiąże się z pisemnym obowiązkiem meldunkowym, polegającym na przekazaniu właściwemu urzędowi formularza wskazująca na lokalizację miejsca zamieszkania z prośbą o zameldowania na pobyt stały lub czasowy.

 

Adres zameldowania i obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy dotyczy nie tylko Polaków, ale i wszystkich cudzoziemców przebywających na ternie naszego kraju przez dłuższy czas. Zostanie on zniesiony w 2018 roku dzięki podpisanej przez prezydenta w sierpniu ubiegłego roku noweli ustawy o ewidencji ludności.

Zameldowanie w nowym miejscu powoduje automatycznie wymeldowanie z miejsca poprzedniego pobytu, chociaż w przypadku meldunków na pobyt czasowy możliwe jest dokonanie ponownego zameldowania się bez konieczności wymeldowywania się z innych miejsc.

 

Prawdziwa waga poprawnego adresu

Od poprawnego określenia adresu zamieszkania zależy wiele rzeczy – to wskazany adres warunkować będzie naszą odpowiedzialność podatkową przed wybranym urzędem podatkowym czy odpowiedzialność sądową we wskazanym ze względu na lokalizację sądzie.

Wskazanie administracji państwowej poprawnego miejsca zameldowania wynika z kolei z obowiązku meldunkowego obywateli, którego niedopełnienie do niedawna karane było grzywną.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie