Krok po kroku: Analiza PEST startupu

PEST jako dodatek do dobrze znanej analizy SWOT pomoże w przygotowaniu lepszego biznes planu rodzącego się startupu.

Krok po kroku: Analiza PEST startupu
Kolejna przydatna analiza młodej firmy

Przeprowadziliście już analizę SWOT swojego pomysłu na start-up, ale chcielibyście dogłębniej zbadać czynniki zewnętrzne mogące mieć potencjalny wpływ na rozwój i powodzenie biznesu? Analiza PEST pozwoli ocenić otoczenie firmy, a jej wykonanie będzie ciekawym i pouczającym uzupełnieniem innych narzędzi strategicznej oceny pomysłu na start-up.

⇒ Nie przegap >> Krok po kroku: Analiza SWOT startupu​
 

Jak wykonać analizę PEST?

 

Co to jest analiza PEST?

Otoczenie biznesu, a więc wszystkie zewnętrzne czynniki mające potencjalny wpływ na firmę, może zagwarantować przedsięwzięciu sukces, ale i uwypuklić elementy zagrażające nie tylko jego powodzeniu, ale i istnieniu.

Analiza PEST to skonstruowane przez profesora Harvardu narzędzie służące prostej ocenie czynników politycznych, ekonomicznych, społeczno-kulturowe oraz technologicznych, mogących wpływać na powodzenie prowadzonego biznesu.

Pozwala spojrzeć na projekt z szerszej perspektywy i przewidzieć potencjalne zagrożenia oraz szanse dla rozwijającego się przedsiębiorstwa. Wykorzystywana jest w prostym audycie strategicznym jako uzupełnienie analizy SWOT i analizy 5 sił Portera.

 

Jak przeprowadzić analizę PEST?

Pierwszym etapem analizy powinno być spisanie pomysłów na polityczne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe i technologiczne czynniki mogące mieć realny wpływ na całokształt działań prowadzonych przez firmę.

W celu ich wyodrębnienia warto spotkać się z partnerami biznesowymi i przeprowadzić burzę mózgów, skrupulatnie notując padające pomysły. Na jakich czynnikach się skupić?

 
 1. P jak polityczne

Analiza czynników politycznych pozwoli wyodrębnić zagrożenia i szanse dla rozwoju przedsiębiorstwa wynikające z bieżącej sytuacji politycznej w kraju (a nawet mikroregionie). Na podstawie prognozowanych zmian i tendencji pomoże przewidzieć potencjalne przyszłe niebezpieczeństwa i możliwości rozwoju.

⇒ Postarajcie się odpowiedzieć sobie na pytania:
 
 • jak zbliżające się wybory parlamentarne czy samorządowe mogą wpłynąć na politykę względem firm?
 • kto prawdopodobnie dojdzie do władzy, jakie poglądy reprezentuje, jakie projekty prawne może zaproponować?
 • czy obecny rząd planuje zmiany legislacyjne?
 • jak regulowane są kwestie ochrony środowiska, a jak ochrony praw konsumenta?
   
 
 1. E jak ekonomiczne

Analiza pozwoli na wyodrębnienie szans i zagrożeń dla startupu płynących z bieżącej sytuacji ekonomicznej oraz prognoz dotyczących rozwoju sytuacji rynkowej.

⇒ Oceniając możliwości rozwoju firmy oraz niebezpieczeństwa jej grożące, postarajcie się:
 
 • ocenić stabilność gospodarki oraz przewidywane tendencje spadkowe bądź wzrostowe,
 • przeanalizować kursy walut kluczowych w waszej działalności,
 • określić zasobność portfela potencjalnych klientów, ich możliwości kredytowe,
 • poznać stopę bezrobocia i koszty zatrudnienia, 
 • ocenić wpływ globalizacji na rozwój przedsiębiorstwa
   
 
 1. S jak społeczno-kulturowe

Analizując czynniki społeczno-kulturowe zastanówcie się nad preferencjami klientów wynikającymi z ich przekonań religijnych, stylu życia, wyznawanych zasad.

⇒ Jak przeanalizować klientów?
 
 • Prześledźcie rynkowe tendencje postaw wobec pracy i ich zależność od wieku czy grup społecznych.
 • Odpowiedzcie sobie na pytanie o własne możliwości, dyspozycyjność, zdrowie, wiek i wynikające z tego uwarunkowania dla firmy.
 • Oceńcie wpływ zachodzących w społeczeństwie zmian pokoleniowych i kulturowych na wykonywaną przez was pracę.
 • Przeanalizujcie profil wiekowy populacji.
   
 
 1. T jak technologiczne

Analizując wpływ czynników technologicznych na firmę, odpowiedzcie sobie na pytanie o pojawiające się na rynku nowinki i możliwość ich zastosowania z korzyścią dla biznesu.

⇒ W trakcie poszukiwań wpływu technologii na startup:
 
 • Zastanówcie się, jak konkurencja wykorzysta nowe technologie, by zyskać przewagę nad innymi podmiotami rynku.
 • Rozwój jakich technologii byłby szczególnie istotny z waszego punktu widzenia?
 • Jakim ośrodkom badawczym warto się przyjrzeć?
 • Czy postępujący rozwój technologii może zagrozić waszemu startupowi?
   
 

Do dzieła!

Wypisanie wszystkich czynników mogących mieć wpływ na powstający start-up pozwoli wam zidentyfikować potencjalne szanse i zagrożenia, a tym samym podjąć kroki mające na celu wyeliminowanie niebezpieczeństw i skorzystanie ze stojących przed wami możliwości.

Dzięki rozpoznaniu szans możecie pomyśleć o udoskonaleniu produktu bądź usługi, wdrożeniu nowych procesów technologicznych czy skierowaniu reklamy do nowej grupy odbiorców. Rozpoznanie zagrożeń może pomóc w poprawie przestarzałego wyglądu produktu czy zrezygnowaniu z dawno wypartej przez nowe technologii.

Opracowanie planu działania powinno znaleźć swoje odbicie w tworzonym planie biznesowym. Zastosowanie się do niego może pomóc w osiągnięciu rynkowego sukcesu.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie