Krok po kroku: Analiza SWOT startupu

Jak powinna zostać przeprowadzona analiza SWOT start-upu? Na co zwrócić uwagę, oceniając szansę powodzenia firmy na rynku?

Krok po kroku: Analiza SWOT startupu
Jak przeprowadzić analizę młodego startupu?

Analiza SWOT to proste narzędzie służące identyfikacji słabych i mocnych stron projektu oraz potencjalnych zagrożeń i szans przed nim stojących. Tajemniczy skrót oznacza: S – strengths (mocne strony), W – weaknesses (słabości), O – opportunities (szanse), T – threats (zagrożenia).

Warto wykonać ją jeszcze przed rozpoczęciem przygody z biznesem i wdrożeniem pomysłu na własny startup w życie, by uważniej przyjrzeć się jego szansom na powodzenie, zweryfikować jego potencjał z odpowiedniej perspektywy oraz znaleźć sposób naprawy ewentualnych usterek.
 

SWOT startupu

 

Z wewnątrz i z zewnątrz

SWOT pozwala na podstawową analizę strategiczną startupu poprzez identyfikację jego wewnętrznego potencjału (SW - mocnych stron i słabości) oraz oceny czynników zewnętrznych sprzyjających bądź hamujących jego rozwój (OT - zagrożenia i szanse).

Jak się zabrać za SWOT?
 
  • Zróbcie burzę mózgów i postarajcie się spojrzeć na projekt z innej perspektywy – zachowując dystans i możliwie duży obiektywizm.
  • Wypiszcie wszystkie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne mogące decydować o powodzeniu startupu i pogrupujcie je na kategorie S-W-O-T.
  • Jakie to czynniki wewnętrzne? Weźcie pod uwagę produkt lub usługę, ich parametry (jakość wykonania, cena, estetyka), kwalifikacje kadry i personelu startupu, wykorzystywane w firmie programy komputerowe albo narzędzia graficzne.
  • A czynniki zewnętrzne? Rozwój całego rynku, przewidywane prognozy jego przyspieszenia bądź spowolnienia, statystyki dotyczące zachowania klientów podobnych firm, możliwość pojawienia się konkurencji, przepisy prawne.
 

Oceń szanse, zidentyfikuj słabości

Zebrane informacje pogrupujcie na cztery kategorie, najlepiej w formie tabeli. Pozwolą wam one ocenić, czy wybrane mocne strony waszego startupu zneutralizują potencjalnie występujące zagrożenia, a słabe strony zostaną przyćmione szansami stwarzanymi przez rynek. Co rozpatrywać?

 

1. S jak mocne strony

Oceńcie, czym wasz startup będzie wyróżniał się na rynku, dlaczego pomysł jest unikatowy, jakie oryginalne rozwiązania możecie zaproponować klientom, co będzie waszą przewagą nad konkurencją.

Spróbujcie stwierdzić, dlaczego macie szansę odnieść sukces, co będzie waszą główną siłą, które aspekty pracy jesteście w stanie wykonywać najlepiej.

 

2. W jak słabości

Postarajcie zastanowić się, jakie są słabe strony projektu, co może stanowić jego wadę bądź barierę na drodze do odniesienia sukcesu. Przeanalizujcie, jaką przewagę ma nad wami konkurencja, co moglibyście poprawić, by jej dorównać.

Spróbujcie przewidzieć, jakie utrudnienia możecie napotkać. Określcie sposoby na kontynuowanie rozwoju biorąc pod uwagę czynniki, które mogą go ograniczać.

 

3. O jak szanse

Odpowiedzcie sobie na pytania, jakie szanse dla rozwoju startupu stwarza obecna sytuacja rynkowa, jak się może ona zmienić, by dać wam możliwość zmiany na lepsze, czy prognozy rynkowe staną się impulsem do rozwoju i wdrażania nowych pomysłów.

Zastanówcie się, dlaczego to u was klient miałby szukać tego, co może znaleźć u konkurencji. Spójrzcie na projekt z perspektywy prowadzonej przez kraj polityki, wdrażanych ustaw i przepisów prawnych, wymagań ekologicznych i dyrektyw unijnych.

 

4. T jak zagrożenia

Postarajcie się wskazać czynniki, które mogą wpłynąć na niekorzystne zmiany w obrębie startupu. Pomyślcie, jakie kroki mogłyby podjąć konkurencyjne firmy, by pozbawić was klientów.

Czy istniejące przepisy prawne mogą doprowadzić do upadku firmy? Czy wprowadzane innowacje mogą zaważyć na niepowodzeniu wprowadzonego na rynek produktu?


Analiza SWOT to wstęp do bardziej zaawansowanych prób oceny strategicznych możliwości przedsiębiorstwa. Jej uzupełnieniem powinny stać się pozwalające na ocenę czynników zewnętrznych analiza PEST oraz wewnętrznych analiza pięciu sił Portera.

Spełnij swoje marzenia z TYM kredytem gotówkowym

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie