Jak bezpiecznie korzystać z bankomatu

Bankomat to jedno z wielu ułatwień codziennego życia. Wielu z nas korzysta z tego urządzenia nie tylko w celu wypłacenia gotówki. Jak zachować bezpieczeństwo przy bankomacie?

Jak bezpiecznie korzystać z bankomatu
Wypłacając pieniądze z bankomatu, zachowaj ostrożność

Bankomat to najłatwiejszy sposób wypłaty potrzebnych nam pieniędzy wprost z konta osobistego, na którym przechowywane są nasze środki. Coraz rzadziej udajemy się do banku aby wypłacić gotówkę. Bankomat to coraz częściej również ułatwienie załatwienia innych bankowych spraw. Skoro chodzi o nasze pieniądze, warto zachować bezpieczeństwo i unikanie problemów.

Bezpieczne korzystanie z bankomatu to przede wszystkim świadomość potencjalnego ryzyka. Przeglądając raporty policyjne, do ryzyk tych możemy zaliczyć:

 • Kradzież kart
 • Kradzież informacji o numerze PIN
 • Skanowanie danych z karty
 • Rabunek pobranych pieniędzy

Wypłata gotówki z bankomatu

Rosnąca funkcjonalność bankomatów powoduje, że proste podjęcie gotówki może trwać obecnie nawet kilka minut. Dłuższy czas przebywania przy bankomacie zwiększa ryzyko zaistnienia niebezpiecznych sytuacji.

 • W praktyce, najpierw zmuszeni jesteśmy oglądać reklamy, następnie sprawdzamy saldo, historie operacji, wprowadzamy kwotę wypłaty, poprawiamy kwotę wypłaty itp. 
 • Wykonujemy wiele operacji, a każda z nich powoduje wysłanie zapytania na właściwy serwer i wymaga czasu. 
 • Kiedy jesteśmy skupieni na operacjach w bankomacie, nie widzimy tego co dzieje się dookoła, a tam może się niestety wiele wydarzyć.

Obok kradzieży i rabunku, szczególnym rodzajem przestępstwa jest skanowanie danych z karty (skimming). Wsuwając kartę do bankomatu, może się zdarzyć, że zainstalowane przez przestępców skanery wykradną zapisane na karcie dane. Jeżeli do tego zostanie podglądnięty lub skradziony numer PIN, możliwe będzie wykonanie duplikatu naszej karty.

Aby bezpiecznie korzystać z bankomatu, miejmy świadomość tych zagrożeń i zadbajmy o to, aby je zminimalizować. Możemy to zrobić stosując przedstawione niżej zasady, które podzielono na trzy grupy: dbanie o swoją kartę, zachowanie uwagi w trakcie transakcji i wybieranie bezpiecznego bankomatu.

po pierwsze: Dbaj o swoja kartę

 • Warto ograniczyć swoją kartę poprzez wprowadzenie limitów wypłat w bankomacie i limitów dziennych transakcji.
 • Należy przechowywać PIN w bezpiecznym miejscu. Oczywiście powinien on pozostawać wyłącznie w pamięci, lecz często tak nie jest. Jeżeli już zapisaliśmy go w telefonie, ukryjmy pod jakimś fikcyjnym nazwiskiem i dodajmy kilka cyfr, aby zapis wyglądał na numer telefonu. Jeżeli zapisaliśmy go na kartce to ukryjmy w jakimś ciągu cyfr, tak aby wyglądał jak numer telefonu lub 26 cyfrowy numer rachunku bankowego.
 • Miejmy zawsze przy sobie, a w domu w stałym miejscu numer telefonu do centrum zastrzegania i blokowania kart.

po drugie: Bądź uważny w trakcie transakcji

 • Wprowadzając PIN, klawiaturę zawsze zasłaniajmy drugą ręką
 • Jeżeli PIN mamy zapisany, sprawdzajmy go przed podejściem do bankomatu
 • Podejmując większą gotówkę, róbmy to w towarzystwie znajomego i skorzystajmy z samochodu
 • Nie liczmy pobranej gotówki przed bankomatem. Można to zrobić później w bezpiecznym miejscu
 • Warto zabrać potwierdzenie transakcji, będzie pomocne w przypadku kłopotów
 • Wykonujmy tylko zaplanowane operacje, nie traćmy czasu na oglądanie reklam i niepotrzebne czynności
 • Jeżeli uznamy, że kolejna czekająca osoba stoi zbyt blisko, zwróćmy uwagę lub ją przepuśćmy. Sami też nie przeszkadzajmy innym i zachowajmy dystans
 • Jeżeli coś nas zaniepokoi, przerwijmy transakcję

po trzecie: Wybieraj bezpieczny bankomat

 • Korzystajmy z bankomatów, które znamy, najlepiej zlokalizowanych w bankach
 • Podchodząc do bankomatu oceńmy czy miejsce jest bezpieczne, unikajmy zaułków, miejsc odludnych i słabo oświetlonych
 • Sprawdzajmy czy w pobliżu nie znajdują się osoby, które mogą obserwować bankomat
 • Zwróćmy uwagę czy w miejscu podawania karty, na klawiaturze lub nad nią nie znajdują się jakiejś podejrzane nakładki

Pomimo szybkiego rozwoju transakcji bezgotówkowych i powszechnego stosowania kart zbliżeniowych, gotówka w portfelu jest cały czas niezbędna. Dlatego jeszcze długo będziemy korzystali z bankomatów. Róbmy to rozważnie i w skupieniu stosując przedstawione wskazówki i zasady. Warto zachować bezpieczeństwo, bo rzecz dotyczy przecież naszych pieniędzy.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:
Moja karta debetowa została w bankomacie - co teraz? »
"Czy mogę zapłacić kartą męża?", czyli o korzystaniu z cudzej karty płatniczej »
Visa czy Mastercard: która karta płatnicza lepsza? »
Jakie korzyści daje karta płatnicza? »
Jak bezpiecznie korzystać z karty płatniczej? »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie