Bezzwrotne dotacje dla polskich firm

Jakie dotacje przewidziano dla polskich przedsiębiorców wspierających rozwój nowoczesnych technologii?

Bezzwrotne dotacje dla polskich firm
Dofinansowanie na badania i rozwój dla innowacyjnych

Przedsiębiorcy mają wiele możliwości ubiegania się o finansowe wsparcie dla swojej działalności. Jakie bezzwrotne dotacje przysługują polskim firmom?

Badania na rynek

"Badania na rynek" jest realizowany w ramach programu PARP. Konkurs kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z całej Polski i zakłada finansowe wsparcie dla tych firm, które realizują cele mające uruchomić produkcję ulepszonych lub nowych towarów czy świadczenie innowacyjnych usług. Podstawą chęci wzięcia udziału w projekcie jest oparanie swoich idei na wnioskach płynących z przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo lub nabytych przez nie prac badawczo-rozwojowych (B+R).

Konkurs "Badania na rynek" 2015 zostanie ogłoszony 31 lipca a nabór wniosków od zainteresowanych przedsiębiorców, spełniających wymagania, będzie trwać od 31 sierpnia do 30 września b.r. Do podziału między zwycięskie projekty będzie 500 milionów złotych.

Polecamy przygotowany przez PARP e-poradnik "Innowacje w działaniu".

Działanie 1.4 PO IG: Wzór na konkurencję

Kierowany do sektora małych i średnich przedsiębiorstw Polski Wschodniej program ma wspierać wykorzystanie przez firmy potencjału tkwiącego w projektowaniu wzorniczymi i strategii kreowania funkcjonalności produktu.

Finansowanie obejmuje stworzenie audytu zawierającego instrukcje odnoszące się do sugerowanych działań wdrożeniowych, a w kolejnym etapie również wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na rynek. Ostatnia edycja ogłoszona została w 2014 roku.

Dofinansowanie na instalacje pilotażowe

Organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkurs zakłada przyznanie dofinansowania na realizację projektów, których celem jest opracowanie unowocześnionych produktów, usług lub procesów czerpiących z najnowszych zdobyczy nauki i technologii.

Dotacje obejmują opracowywane projekty demonstracyjne lub pilotażowe, prototypy, testowanie nowych produktów, walidację aktualnych rozwiązań.

Szybka Ścieżka

W związku z działaniami prowadzonymi przez NCBiR w ramach programu „Projekty B+R Przedsiębiorstw”, do konkursu „Szybka Ścieżka” zgłaszać się mogą firmy realizujące projekty badawcze w obrębie przemysłu lub wspierające prace rozwojowe.

Dotacje przyznawane są firmom z sektora mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw.

Centra badawczo-rozwojowe

Program Innowacyjna Gospodarka zapewnia bezzwrotne dotacje przedsiębiorstwom starającym się o przekształcenie firmy w centrum badawczo-rozwojowe. O status centrum ubiegać się mogą przedsiębiorcy, których przychody netto osiągnęły określony w przepisach o rachunkowości minimalny poziom i którzy nie zalegają z płatnościami podatków i wymaganych składek.

Zdobycie dodatkowych środków na rozwój firmy często wiąże się z nową szansą dla przedsiębiorstwa. Inwestowanie w badania w celu ulepszenia swoich produktów czy usług to jeden z głównych powodów uzyskania dofinansowania. Wystarczy dobrze przygotowany projekt i nieco cierpliwości.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie