Błąd w PIT: najczęściej popełniane błędy w deklaracji

Deklaracje podatkowe już wypełnione i złożone. Czy masz jednak pewność o poprawności wysłanego PIT? Sprawdź jakie błędy Polacy popełniają najczęściej.

Błąd w PIT: najczęściej popełniane błędy w deklaracji
Które błędy pojawiają się w PIT najczęściej?

30 kwietnia to data, która zapadła już w pamięć wszystkich podatników. Do tego dnia należy złożyć zeznanie podatkowe za rok ubiegły.

Część osób rozlicza się już na początku roku, ale spora grupa podatników zwleka z wypełnieniem zeznania do ostatniej chwili. W pośpiechu popełniane są błędy, które urząd skarbowy wychwyci i wezwie podatnika do złożenia korekty lub nałoży karę finansową.

Nieprawidłowości w zeznaniach podatkowych najczęściej wynikają z nieuwagi i błędów rachunkowych. Wypełniając więc formularze należy zrobić to starannie i z należytą uwagą, a wówczas podatnikowi nie będzie groziła dodatkowa wizyta w urzędzie, a może i kara finansowa.

Najczęściej popełniane błędy w formularzach PIT

Złe dane podatkowe

 • Nieprawidłowe wpisanie lub pominięcie identyfikatora podatkowego – czyli numeru PESEL lub NIP.

Uniemożliwia to właściwe zidentyfikowanie podatnika w systemie informatycznym urzędu skarbowego.

 • Niewłaściwe zdefiniowanie urzędu skarbowego, do którego składamy zeznanie podatkowe.

Właściwym urzędem skarbowym jest ten, który przypisany jest terytorialnie do miejsca zamieszkania podatnika w dniu 31 grudnia roku, którego dotyczy rozliczenie.

Błędy liczbowe

 • Błędy rachunkowe

Powodują brak możliwości ustalenia faktycznej kwoty należnego lub nadpłaconego podatku dochodowego.

 • Nieprawidłowe zaokrąglenia kwot w poszczególnych rubrykach formularza.

Jeżeli końcówka kwoty jest mniejsza lub równa 49 groszy – należy ją po prostu pominąć, jeżeli wynosi ona 50 lub więcej groszy – należy kwotę zaokrąglić w górę.

 • Nieprawidłowe wykazanie kwot zaliczek na podatek dochodowy, wpłaconych do urzędu skarbowego w ciągu roku.

Należy zweryfikować dokonane wpłaty na podstawie wyciągów bankowych lub innych dowodów wpłaty, a potem dopiero wprowadzić właściwe kwoty do formularza.

Błędy przy ulgach i odliczeniach

 • Przekroczenie możliwego limitu ulgi podatkowej lub zastosowanie nienależnej ulgi podatkowej.

Przed wypełnieniem formularza należy jeszcze raz zapoznać się z broszurą informacyjną, gdzie można znaleźć wszystkie limity i warunki, w których z danej ulgi można skorzystać.

 • Nieodliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Składki te wykazywane są przez pracodawców w każdym formularzu PIT 11 i należy je przenieść do zeznania rocznego.

 • Odliczanie zbyt dużej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

To błąd często popełniany przez podatników, którzy opłacają tę składkę sami za siebie. Odliczyć można tylko 7,75% podstawy wymiaru tej składki, a nie 9% tak jak to zostało przekazane do ZUS.

Jak uniknąć błędów?

 • Przede wszystkim unikajmy pośpiechu - przygotujmy wszelkie dokumenty potrzebne do wypełnienia PITu i dajmy sobie wystarczająco dużo czasu na rozwianie ewentualnych wątpliwości.
 • Wypełniając PIT przez internet możemy skorzystać z funkcji automatycznego uzupełnienia części informacji, co pomoże nam w weryfikacji danych.
 • Coraz większa liczba podatników korzysta z programów komputerowych do rozliczania i wypełniania deklaracji podatkowych. Część z tych programów automatycznie dokonuje obliczeń, eliminując tym samym błędy rachunkowe.

Należy jednak pamiętać, że takie oprogramowanie nie zweryfikuje danych osobowych wprowadzanych do formularza. Program też nie ma wpływu na kwoty, które należy wprowadzić na podstawie formularzy PIT 11 otrzymanych od pracodawców, PIT 40 przekazywanych przez ZUS czy innych dokumentów, określających przychody i poniesione koszty przez podatnika.

Niezłożenie zeznania podatkowego w wyznaczonym terminie skutkuje poważnymi konsekwencjami karno-skarbowymi. Należy dołożyć wszelkich starań, aby wywiązać się z tego obowiązku. Pamiętać też warto, że nawet jeśli do deklaracji wkradną się błędy, podatnik może złożyć korektę zeznania w każdym momencie, ale warto tego dokonać zanim pojawi się wezwanie z urzędu skarbowego.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:
Podwójne opodatkowanie i dochody uzyskane za granicą »
Kiedy mogę otrzymać zwrot podatku? »
Jak długo poczekam na zwrot podatku dochodowego? »
Konsekwencje błędów w rocznym zeznaniu PIT »
Jak wypełnić PIT 37? »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie