Jak działa chargeback?

Nieprzemyślana płatność kartą? Dowiedz się w jakich przypadkach możemy reklamować transakcję kartą płatniczą i jak skorzystać z chargeback.

Jak działa chargeback?
Walcz o swoje prawa, nie daj się nieuczciwym sprzedawcom - poznaj chargeback

Chargeback, czyli obciążenie zwrotne, to operacja związana ściśle z płatnościami dokonywanymi przy użyciu karty, najczęściej Visa lub MasterCard. Rosnąca popularność płatności bezgotówkowych, których wykonujemy ostatnio coraz więcej, między innymi robiąc zakupy przez internet, to jeden z powodów, dla których warto poznać tą operację. 

Chargeback znosi bowiem nieodwołalność transakcji płatniczych dokonywanych kartami, tak kredytowymi, jak i debetowymi, umożliwiając nam odzyskanie naszych pieniędzy. Niewielu korzystających z płatności bezgotówkowych ma jednak świadomość istnienia takiej możliwości. 

Kiedy korzystać z chargeback?

Domaganie się zwrotu przelanych pieniędzy warto wykorzystać, gdy:

  • zamówiony przez internet produkt nie dotarł na wskazany adres,
  • przesyłka z naszym zamówieniem zawierała niewłaściwy towar,
  • karta została dwukrotnie obciążona przez sprzedawcę,
  • po próbach reklamacji u sprzedawcy, nie odzyskaliśmy naszych pieniędzy,
  • na wyciągu z karty znalazły się "obce" transakcje,
  • bankomat nie wydał Ci pieniędzy a konto zostało obciążone,
  • przy płatnościach internetowych wystąpił błąd problemu, obciążająć kartę bez zakończenia transakcji,
  • pomimo anulowania zamówienia, sprzedawca obciążył kartę,
  • zakupiony towar został zwrócony, ale pieniądze nie wróciły do kupującego.

Jak działa obciążenie zwrotne?

Procedura odzyskania nieuczciwie lub pomyłkowo pobranych od posiadacza karty pieniędzy sprowadza się do operacji podejmowanych na linii wydawca karty – sprzedawca. Zgodnie z regulaminem Visa i MasterCard, posiadacz karty ma prawo do złożenia reklamacji płatności.

Rolą posiadacza karty jest zawiadomienie wydawcy, czyli banku, o nieprawidłowościach poprzez złożenie stosownej reklamacji. 

1. Reklamacja przedłożona powinna zostać w formie pisemnej z uwzględnieniem takich informacji jak numer karty i dane posiadacza, data, miejsce i kwota dokonanej transakcji oraz informacje o podmiocie, który pieniądze otrzymał (akceptancie). Czasami konieczne będzie również dołączenie potwierdzenia dokonania transakcji, dokumenty świadczące o próbie odzyskania pieniędzy bezpośrednio u sprzedawcy lub np. potwierdzenia z bankomatu.

2. Wydawca karty rozpatruje każdy przypadek indywidualnie, a uznawszy jego zasadność przekierowuje reklamację do odpowiedniej organizacji płatniczej (MasterCard lub Visa). 

3. Obowiązkiem operatora karty, po rozpatrzeniu wniosku i stwierdzeniu jego podstawności, jest oddelegowanie agenta rozliczeniowego, który poinformuje akceptanta (sprzedawcę) i poprosi o wyjaśnienie sprawy.

4. Akceptant zobowiązany jest do zajęcia stanowiska w sprawie - może uznać reklamację lub nie. Jeśli będzie w stanie przedstawić odpowiednie dowody, działające na jego korzyść - reklamacja zostanie odrzucona.

5. Jeśli akceptant nie zajmie stanowiska lub nie przedstawi koniecznych dowodów, agent obciąży konto akceptanta transakcji odpowiednią kwotą i dokona przelewu na rachunek klienta, informując wydawcę o zakończeniu sprawy.

Usługa chargeback jest płatna, a koszty z nią związane ponosi sprzedawca, niezależnie od uznania jego winy w bezpodstawnym pobraniu środków pieniężnych z konta posiadacza karty.

Czas reklamacji

W zależności od rodzaju transakcji oraz powodu złożenia reklamacji, właściciel karty ma średnio ok. 120 dni na podjęcie działania. W niektórych przypadkach termin może jednak wynosić mniej, np. 45 czy 60 dni.

Reklamację powinniśmy jednak złożyć niedługo po odkryciu nieprawidłowości, np. po przeanalizowaniu wyciągu lub braku odpowiedzi od sprzedawcy. 

Chargeback jest jednym z elementów zakrojonej na szeroką skalę polityki ochrony praw konsumentów, głównie tych dokonujących transakcji online. Jeśli więc zauważymy w wykazie ostatnio dokonywanych transakcji nieuzasadnione pobranie środków z konta lub płatności, których nie rozpoznajemy, nie wahajmy się reklamować usługi. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w okresie nieprzekraczającym 30 dni. 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:
Jak płacić za zakupy online - przelewem czy kartą kredytową? »
Jak bezpiecznie korzystać z karty płatniczej? »
Prawa konsumenta: Zwrot towaru zakupionego przez Internet »
Czy informacja "Zwrotów nie przyjmujemy" jest zgodna z prawem? »
3 sposoby płatności za zakupy online »
Karta debetowa a płatności internetowe »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie