ABC polskiego CIT, czyli co przedsiębiorca o podatku wiedzieć powinien

Czym jest CIT? Podpowiadamy: nazwa pochodzi z języka angielskiego i oznacza Corporate Income Tax. Poznajcie najważniejsze informacje dotyczące tego podatku.

ABC polskiego CIT, czyli co przedsiębiorca o podatku wiedzieć powinien
Czym jest podatek dochodowy od osób prawnych?

Podatek od dochodów przedsiębiorstw (CIT) to rodzaj podatku bezpośredniego, który obciąża dochody uzyskiwane przez osoby prawne.

Pierwszy raz CIT wprowadzono ustawą z 31 stycznia 1989 roku, następnie uchwalono nową ustawę 15 lutego 1992 roku. To właśnie ta ustawa obowiązuje dzisiejszych przedsiębiorców.

Kogo obowiązuje CIT?

Trzeba pamiętać, że podatek dochodowy obowiązuje wszelkie osoby prawne, a także spółki kapitałowe oraz komandytowo-akcyjne.
 
Zgodnie z przepisami ustawy podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z tym, że podatnikami są spółki kapitałowe w organizacji oraz spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • podatkowe grupy kapitałowe (grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone w ustawie warunki),
 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.
 

Co stanowi podstawę opodatkowania CIT?

Należy pamiętać, że podstawą opodatkowania  jest osiagnięty dochód w danym roku podatkowym. Istnieje także możliwość dokonania pewnych odliczen, na przykład darowizny.

Czym są koszty uzyskania przychodów?

Mowa o kosztach podatkowych, które poniesione są w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Zaliczeniu do kosztów podatkowych podlegają więc różnego rodzaju ogólne wydatki związane z funkcjonowaniem firmy.

CIT i amortyzacja

Należy pamiętać, że wydatki na nabycie lub wytworzenie określonych składników majątku nie są zaliczane bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. W odniesieniu do tych składników do kosztów uzyskania przychodów zaliczane są odpisy amortyzacyjne.

Składniki te to np. budynki, budowle, maszyny, środki transportu, inwestycje w obcych środkach trwałych, budynki i budowle wybudowane na obcym gruncie (zwane środkami trwałymi) oraz prawa majątkowe, takie jak: licencje, prawa autorskie, prawa własności przemysłowej oraz know-how, a także wartość firmy, koszty prac rozwojowych (zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi).

Kto jest zwolniony z podatku CIT?

 • Skarb Państwa
 • Narodowy Bank Polski,
 • jednostki budżetowe, fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw,
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami,
 • gminy w zakresie dochodów własnych,
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, fundusze emerytalne i inwestycyjne,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • organizacje religijne

Szczegółowe informacje dotyczące CIT znajdziecie na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/

Gorąco polecamy zapoznanie się z powyższym portalem Ministerstwa Finansów, ponieważ poza niezbędnymi definicjami, znajdziecie tam informacje o ulgach, ważnych terminach oraz statystykach. Do dyspozycji jest także dział z formularzami oraz kalkulator odsetek.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie