Co można wpisać w koszty uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu odjęte to wydatki ponoszone na zapewnienie firmie przychodu i zachowanie jego ciągłości. Co można do nich zaliczyć?

Co można wpisać w koszty uzyskania przychodu?
Suma kosztów uzyskania przychodu nie zostanie opodatkowana
  • koszty uzyskania przychodu
  • przychód a dochód
  • wydatki firmowe

Co to jest koszt uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu, zgodnie z definicją, to wszystkie wydatki ponoszone na zapewnienie firmie przychodu i zachowanie jego ciągłości. Pomniejszenie przychodu naszego przedsiębiorstwa o koszty jego uzyskania pozwala wyznaczyć dochód, który jest podstawą opodatkowania. Z powyższego wynika, że im większe koszty uzyskania przychodu poniesiemy, tym niższa suma dochodu ulegnie opodatkowaniu i, co za tym idzie, tym mniej zapłacimy fiskusowi. To właśnie dlatego istnieje długa lista niejasnych, prowokujących błędy interpretacyjne pozycji wypunktowujących ponoszone przez firmy wydatki, których nie można odliczyć od podatku.

Co można wpisać w koszty uzyskania przychodu?

  • Koszty ponoszone na wartości niematerialne i prawne, czyli wszelkie licencje, prawa do wzorów stosowanych w produkcji, patentów, wynalazków, znaków towarowych, autorskie prawa majątkowe, prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego itp.,
  • Środki trwałe, a więc wszelkie kupione, wyprodukowane we własnym zakresie lub użytkowane w oparciu o umowę najmu lub dzierżawy i konieczne do prowadzenie działalności przedsiębiorstwa urządzenia, maszyny, flota pojazdów, budynki czy niebędące ich częścią składową lokale itp.,
  • Wydatki na podprowadzenie do firmy mediów, sieci Internet czy linii telefonicznej, a więc zakup telefonu, modemu, koszty operacji montażu, instalacji, abonamentu itp.,
  • Koszty wyposażenia przestrzeniu biurowej, a więc zakup niezbędnych mebli, sprzętu elektrycznego, komputerów itp.,
  • Wydatki poniesione na remont biura/dostosowanie lokalu do użytku biurowego, a więc wymiana okien, drzwi, tapet, podłóg, montaż rolet, doprowadzenie instalacji elektrycznej, bieżącej wody itp.

Pamiętaj, że koszty uzyskania przychodu mogą różnić się w zależności od rodzaju prowadzonego przedsiębiorstwa. Inne mogą być również dopuszczalne limity odliczeń od podatku dochodowego. Dodatkowo, przed rozliczeniem z fiskusem warto zapoznać się z listą pozycji nieliczonych jako koszty uzyskania przychodu, by uniknąć problemów podatkowych. Wspomnianą listę oraz limity należy sprawdzać co roku, aby nie popełnić błędów w rozliczeniu.


Więcej o kosztach firmowych:
Uproszczone zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa »
Czym jest księga przychodów i rozchodów? »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie