Co powinna zawierać umowa najmu mieszkania?

Umowa najmu mieszkania to dokument potwierdzający oddanie mieszkania najemcy w użytkowanie na określony czas. Czego w dokumencie nie powinno zabraknąć?

Co powinna zawierać umowa najmu mieszkania?
Co warto wiedzieć przed wynajęciem mieszkania?

Umowa najmu mieszkania to najważniejszy dokument, potwierdzający zawarcie porozumienia między właścicielem mieszkania a jego nowymi lokatorami. W razie jakichkolwiek problemów natury prawnej będzie ona stanowiła podstawę dochodzenia swoich racji. Warto więc przygotować ją skrupulatnie, z dbałością o wszystkie najważniejsze elementy. 

Co powinna zawierać poprawnie sporządzona umowa najmu mieszkania?

Właściciel mieszkania i najemca

Umowa najmu mieszkania musi zawierać dane osobowe obu stron ją zawierających. W oficjalnym dokumencie właściciel mieszkania nazywany jest wynajmującym, a nowy lokator najemcą. 

  • Dla bezpieczeństwa warto w umowie umieścić imiona i nazwiska wszystkich osób, które będą rezydować w wynajmowanym mieszkaniu. 
  • W umowie, oprócz imienia i nazwiska stron, warto zawrzeć również informację o numerze dowodu osobistego czy PESEL, jakimi się legitymujemy. 

Pierwsza część umowy zwieńczona musi być datą i miejscem jej podpisywania.

Mieszkanie jako przedmiot najmu

W drugiej części umowy powinniśmy skupić się na przedmiocie najmu, a więc mieszkaniu. 

  • Zawrzyjmy w niej wszystkie informacje związane z jego lokalizacją, metrażem oraz wiekiem budynku, w którym się znajmuje. 
  • W umowie musi się znaleźć zapis o tym, że jako właściciele mieszkania oddajemy je w użytkowanie nowym lokatorom, gwarantując, że obiekt spełnia wszelkie wymogi prawne lokalu mieszkalnego. 
  • Jako najemcy natomiast deklarujemy chęć wynajęcie określonego umową mieszkania z jednoczesnym zaznaczeniem, że nie będziemy go oddawać w użytkowanie osobom trzecim.
  • Jeśli w mieszkaniu znajdują się urządzenia AGD, które oddawane są w użytkowanie lokatorom, warto zawrzeć ich listę.

Warto dokładnie zapoznać się ze stanem mieszkania przed podpisaniem umowy i upewnieniem się, iż właściciel zna ewentualne usterki.

Koszty wynajmu

W umowie musi się znaleźć paragraf określający jakie koszty ponosić będzie najemca z tytułu umowy. Chodzi nie tylko o kwotę najmu, ale również uregulowanie kwestii opłat eksploatacyjnych czy zużycia wody oraz energii elektrycznej. 

Warto postarać się również o zapis określający zachowanie stron w przypadku, gdy najemca spóźnia się z uiszczeniem opłaty. 

Umowa powinna informować, jak często i w jaki sposób najemca powinien dokonywać wpłat na rzecz wynajmującego. Określić należy również wysokość kaucji i sposób jej wypłaty po zakończeniu obowiązywania umowy.

Czas obowiązywania umowy

Umowa musi zawierać informację o tym, na jaki czas mieszkanie oddawane jest w ręce nowych lokatorów. Może określać również sposób jej ewentualnego przedłużenia. 

Lokator powinien zostać poinformowany o obowiązującym okresie wypowiedzenia oraz sytuacjach umożliwiających mu ewentualne wcześniejsze zrezygnowania z dalszego najmu.

Obowiązki właściciela i najemcy

W umowie warto zawrzeć paragraf określający obowiązki wynajmującego względem najemcy i odwrotnie. Należy między innymi określić kto zostanie obciążony kosztami ewentualnych napraw czy wymiany niedziałających urządzeń. 

Dobrym pomysłem jest również zawarcie informacji o ewentualnych zmianach w mieszkaniu, które lokatorzy mogą chcieć wprowadzić. Nie zapomnijmy również o posiadanych zwierzętach domowych - zapis o nich również powinien znaleźć się w podpisywanym dokumencie.

Forma komunikacji

W umowie można zawrzeć również zapis o preferowanych sposobach komunikacji pomiędzy najemcą a wynajmującym. Warto zaznaczyć, że wynajmującemu przysługuje prawo do przyprowadzenia do mieszkania nowych zainteresowanych w przypadku, gdy lokatorzy nie wykażą chęci przedłużenia umowy najmu. Data spotkania, zgodnie z umową, musi zostać uzgodniona z najemcą.

Pamiętajmy, że każdy pominięty lub niedokładnie określony zapis w umowie może być podstawą do jej zerwania. Warto zatem ustalić wszelkie kwestie z właścicielem przed podpisaniem dokumentu i wprowadzeniu się do nowego mieszkania aby uniknąć nieprzyjemności. 


Sprawdź również:
Wynająć czy kupić mieszkanie - co lepsze dla młodych? »
Co zawiera umowa kupna sprzedaży mieszkania lub domu? »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie