Co reguluje ustawa o kredycie konsumenckim?

Ustawa o kredycie konsumenckim wskazuje obowiązki kredytodawców i określa prawa konsumentów  w ramach zawieranej umowy.

Co reguluje ustawa o kredycie konsumenckim?
Jak definiuje pojęcie kredytu konsumenckiego?
  • ustawa o kredycie konsumenckim
  • kredyt konsumencki

Wprowadzona w życie w 2011 roku ustawa o kredycie konsumenckim zastąpiła obowiązujące do tej pory regulacje z 2001 roku. Jej celem jest wskazanie obowiązków kredytodawców i określenie praw konsumentów  w ramach zawieranej umowy. Dostosowuje ona również polskie prawo kredytowe do wytycznych europejskich, ujednolicając rynek kredytowy Wspólnoty i umożliwiając tym samym klientowi porównanie ofert i warunków umów kredytowych z krajów należących do UE.

 

Jak ustawa o kredycie konsumenckim reguluje pojęcie kredytu?

 

W myśl ustawy 

kredytem konsumenckim jest zadłużenie na kwotę nie większą niż 255 550 złotych (może to być również kredyt do równowartości tej kwoty udzielany w walucie obcej). Umową o kredyt jest w rozumieniu regulacji z 2011 roku nie tylko umowa zawierana z bankiem w oparciu o przepisy prawa bankowego, ale również wszelkiego rodzaju pożyczki (np. zawierane ze spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi SKOK). Nie jest nią już natomiast umowa leasingu czy kredytu niepociągającego za sobą konieczności spłaty oprocentowania i uiszczenia innych kosztów towarzyszących (zwanego np. kredytem 0%).

 

Co reguluje ustawa o kredycie konsumenckim?

 

Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje: 

 

  • wszelkie zachowania związane z reklamowaniem kredytów (informacja musi być pełna i przekazana w sposób możliwie klarowny).
  • określa, jakie informacje muszą być dostarczone klientowi przez kredytodawcę lub pośrednika kredytowego zanim dojdzie do podpisania umowy (zakres informacji może się różnić w zależności od rodzaju kredytu i okresu jego spłaty) na trwałym nośniku.
  • zobowiązuje do ustalenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania i przekazania informacji o całkowitej kwocie do zapłaty w ramach spłaty kredytu.
  • reguluje, co powinna zawierać poprawnie i zgodnie z prawem sporządzona umowa o kredyt, a także wskazuje warunki realizacji umowy o kredyt konsumencki czy też odstąpienia od niej.

 

Zanim zawrzemy z bankiem umowę, warto zapoznać się z ustawą, by mieć większą świadomość oferowanego nam produktu.

 

Sprawdź również:

Jak bezpiecznie wziąć kredyt gotówkowy czy pożyczkę? »

Czy chwilówki są legalne? »

 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie