Co to jest polecenie przelewu?

Polecenie przelewu to znany wszystkim sposób wykonywania płatności. Jak jednak działa, na czym polega i kto może z niego korzystać?

Co to jest polecenie przelewu?
Skorzystaj z ułatwień na koncie osobistym

Co to jest polecenie przelewu?

 

Każdy z nas bardzo dobrze zna charakterystyczny różowo-biały druk przelewu z niezliczoną ilością pustych okienek wymagających starannego wypełnienia w celu zlecenia bankowi wykonania płatności z naszego konta na rzecz wskazanego przez nas odbiorcy. Sięgamy po nie na pocztach i w placówkach bankowych. Uzupełniając dane dotyczące zleceniobiorcy, a następnie zatwierdzając płatność w placówce wydajemy bankowi polecenie obciążenia naszego rachunku wskazaną kwotą. To właśnie polecenie przelewu.


Dla kogo?

 

Z opcji polecenia przelewu skorzystać może każda osoba prawna i fizyczna, która posiada aktywne konto bankowe i jednocześnie dysponuje w momencie realizacji przelewu wskazaną na druku kwotą.


Jak wypełnić druk o polecenie przelewu?

 

Druk wypełnić można oczywiście odręcznie, ale coraz więcej osób korzysta z dostępnych w Internecie aplikacji, które wymagają wypełnienia wskazanych pól i generują zgodny z naszym zleceniem druk w wersji elektronicznej. Uzupełnioną kartę przelewu można następnie wysłać do banku lub wydrukować go i dostarczyć placówce osobiście. Rozwiązanie to jest o tyle wygodne, że programy umożliwiające elektroniczne wskazanie danych przelewu zapamiętują je, gwarantując automatyczne wypełnienie druku przy okazji wydawania przez nas polecenia przelewu na wskazany wcześniej rachunek odbiorcy.

 

Zlecając bankowi dokonanie płatności na rzecz innej osoby fizycznej lub prawnej musimy każdorazowa wskazać:

 

  • nazwę odbiorcy (druk udostępnia nam dwie linie: „Nazwa odbiorcy” i „Nazwa odbiorcy c.d.”, które należy wypełnić informacjami o adresacie przelewu (takimi jaki jego imię, nazwisko (nazwa firmy lub instytucji) i adres);
  • numer rachunku bankowego – w miejscu oznaczonym jako „Nr rachunku odbiorcy” wskazujemy konto, na które ma zostać dokonana płatność. UWAGA! Nie wszystkie banki sprawdzają, czy wskazana przez nas nazwa odbiorcy odpowiada w rzeczywistości podanemu numerowi rachunku bankowego – upewnij się więc, że nie popełniłeś błędu!; placówki bankowe odpowiadają co prawda za nierzetelność wykonanej operacji, ale ty również ponosisz winę za wskazanie nieprawidłowego rachunku bankowego odbiorcy i ponosisz konsekwencje błędnie zrealizowanego przelewu;
  • walutę i kwotę przelewu – w miejscu do tego przeznaczonym wskazujesz, jaką sumą ma być obciążone twoje konto; jeśli zlecamy przelew w walucie innej niż waluta naszego rachunku bankowego przewalutowanie zrealizowane zostanie zgodnie z kursem banku w dniu zatwierdzenia płatności;
  • nazwę zleceniodawcy – puste pola należy uzupełnić danymi o osobie (fizycznej lub prawnej) wydającej polecenie przelewu;
  • rodzaj zobowiązania – w polu „Tytułem” wskazać należy, jakiego rodzaju zobowiązanie względem odbiorcy przelewu pokrywamy.


Kiedy wypełniamy druk polecenia przelewu?

 

Polecenie przelewu sprawdzi się nie tylko w przypadku pojedynczych płatności na rzecz różnych odbiorców. W sytuacji, w której dokonujemy regularnych płatności (comiesięcznych, kwartalnych, rocznych itd.) o tej samej wysokości na konto danego odbiorcy, warto rozważyć możliwość zlecenia bankowi systematycznego obciążania naszego rachunku wskazaną sumą i realizacji automatycznych przelewów.

 

Świetna opcja dla tych, którzy w wirze codziennych obowiązków nie znajdują czasu na zapłatę rachunków lub po prostu o nich zapominają.

 

Sprawdź również:

Jakie zalety ma konto internetowe? »

Kredyt dla bezrobotnych, czyli jakie dochody akceptują banki »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie