Co to jest ubezpieczenie komunikacyjne?

Ubezpieczenie komunikacyjne zapewni ochronę kierowcy, pasażerom i środkowi transportu. Każdy kierowca zobowiązany jest posiadać OC.

Co to jest ubezpieczenie komunikacyjne?
Jakie ubezpieczenie musimy posiadać?
  • ubezpieczenie drogowe
  • OC
  • autocasco AC
  • NNW

Ubezpieczenie komunikacyjne to szczególny rodzaj polisy, zapewniający ochronę kierowcy, pasażerom i środkowi transportu. Obowiązkowym jego rodzajem jest OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej), pozostałe są polisami dobrowolnymi.

Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczeniem, bez którego nie możemy prowadzić pojazdu, jest OC. Musimy je wykupić nie później niż w momencie rejestrowania nowego samochodu lub wygaśnięcia poprzednio obowiązującej umowy. 

Ubezpieczenie to zapewnia kierowcy finansową ochronę na wypadek spowodowania szkód u osób trzecich (naruszenia ich własności, spowodowania uszerbku na zdrowiu itp.). W sytuacji spowodowania wypadku drogowego większości z nas trudno byłoby pokryć koszty wszystkich wyrządzonych szkód – właśnie dlatego odpowie ubezpieczyciel, na rzecz którego odprowadzamy regularne składki.

Dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne

 

Autocasco

dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, chroniące właściciela pojazdu przed finansowymi skutkami zawinionego przez niego uszkodzenia samochodu. Ubezpieczyciel pokryje też koszty naprawy zniszczeń wynikających z niezależnych od niego przyczyn losowych, odpowie też w przypadku kradzieży.

NNW

dobrowolne ubezpieczenie kierowcy oraz pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków, które spowodować mogą trwały uszczerbek na zdrowiu, inwalidztwo lub śmierć.

Assistance

dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, zapewniające kierowcy i pasażerom pojazdu pomoc w przypadku wystąpienia awarii samochodu w czasie jazdy, jego kradzieży lub wypadku drogowego. Niektórzy ubezpieczyciele oferują właścicielom pojazdu podstawową jego wersję w pakiecie z obowiązkowym OC.

Pomimo że wymienione wyżej ubezpieczenia nie należą do grupy obowiązkowych, warto rozważyć ich wykupienie. Mogą się one okazać niezwykle pomocne w kryzysowych sytuacjach drogowych.

Sprawdź również:
Ubezpieczenie motocykla - nie zastanawiaj się, wykup »
Kredyt samochodowy a kredyt balonowy »