Co to jest wynagrodzenie brutto i netto?

Wynagrodzenie brutto to określona umową kwota, którą pracownik otrzymuje za świadczenie pracy. Pomniejszone o wszystkie składki odprowadzane przez pracodawcę daje nam kwotę płacy netto.

Co to jest wynagrodzenie brutto i netto?
Każda umowa o pracę, niezależnie od jej rodzaju, zawiera kwotę wynagrodzenia wyrażoną jako płaca brutto
  • umowa o pracę
  • wynagrodzenie brutto i netto
  • obowiązkowe składki
  • świadczenia na ZUS i NFZ
  • zaliczki na podatek dochodowy

Obowiązujący w Polsce kodeks pracy nie określa różnicy między płacą brutto i netto, wzmiankowane w nim wynagrodzenie jest jednak automatycznie rozumiane jako zarobki brutto. Podobnie każda umowa o pracę, niezależnie od jej rodzaju, zawiera kwotę wynagrodzenia wyrażoną jako płaca brutto.

 

Co to jest wynagrodzenie brutto i netto?

 

Wynagrodzenie brutto to określona umową kwota, którą pracownik otrzymuje za świadczenie pracy. Kwota ta to wynagrodzenie netto plus wszystkie obowiązkowo odprowadzane składki. Oznacza to w praktyce, że płaca brutto podana w umowie nie będzie nigdy tą, którą otrzymamy „na rękę” – zarobki netto będą zawsze niższe niż wskazana na papierze kwota.

 

Jakie składki pracodawca odprowadza z naszego wynagrodzenia brutto?

 

W rozumieniu kodeksu pracy odprowadzane przez pracodawcę z naszej płacy brutto składki również są wynagrodzeniem za pracę, którą wykonujemy – są one bowiem odkładane na przyszłą emeryturę czy też umożliwiają korzystanie z służby zdrowia w ramach NFZ.

 

Wynagrodzenie brutto jest więc wyższe od zarobków netto o sumę odprowadzanych przez pracodawcę składek, czyli:

 

1. Świadczenia na ZUS:

Składki na ubezpieczenie emerytalne, wynoszącej 19,52% i pokrywanej w połowie z budżetu pracodawcy, a w połowie z wynagrodzenia brutto pracownika (9,76% z naszej płacy brutto),

Składki na ubezpieczenie rentowe, wynoszącej 13% i pokrywanej w połowie z budżetu pracodawcy, a w połowie z wynagrodzenia brutto pracownika (6,5% z naszej płacy brutto),

Składki na ubezpieczenie chorobowe, wynoszącej 2,45% i pokrywanej w całosci z wynagrodzenia brutto pracownika.

Razem: 18,71% (9,76% + 6,5% + 2,45%) z wynagrodzenia brutto pracownika

 

2. Świadczenia na NFZ (ubezpieczenie zdrowotne), wynoszącej 9% z wynagrodzenia brutto pomniejszonego o wszystkie składki na ZUS (9% z 81,29% wynagrodzenia brutto)

 

3. Zaliczki na podatek dochodowy - przy ich wyliczaniu warto skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń. Obliczany jest na podstawie wysokości otrzymywanej pensji, z której rozliczamy się raz w roku z Urzędem Skarbowym.

 

Odjęcia wszystkich powyższych składek z kwoty wynagrodzenie brutto pozwoli nam obliczyć płacę netto (realne zarobki).

 

Sprawdź również:

„Pożycz od sąsiadki”, czyli o pożyczkach społecznościowych »

Płaca minimalna w Europie »

 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie