Co zawiera umowa kupna sprzedaży mieszkania lub domu?

Umowa kupna sprzedaży mieszkania lub domu to prawdopodobnie jeden z najważniejszych dokumentów, jakie kiedykolwiek podpiszemy. Z jakich elementów powinna się składać?

Co zawiera umowa kupna sprzedaży mieszkania lub domu?
Z jakich elementów składa się akt notarialny kupna nieruchomości?
 • umowa kupna sprzedaży nieruchomości
 • umowa przedwstępna
 • umowa przyrzeczona

Umowa kupna sprzedaży mieszkania lub domu to prawdopodobnie jeden z najważniejszych dokumentów, jakie przyjdzie nam podpisać w życiu - nie tylko dlatego, że wiąże się z przeniesieniem na drugą stronę naprawdę dużej sumy pieniędzy, ale również ze względu na to, iż to wiążący krok na drodze do przejęcia w posiadanie wymarzonych czterech kątów. W związku z powyższym warto zadbać o to, by umowa była sporządzona z dbałością o każdy szczegół i by w możliwie najpełniejszej formie chroniła nasze interesy.

Umowa przedwstępna jako zabezpieczenie

Sporządzenie dokumentu w ostatecznej (tak zwanej przyrzeczonej) formie może być poprzedzone przez przygotowanie dokumentu wstępnego

Przedwstępna umowa kupna sprzedaży stanowi zabezpieczenie na wypadek, gdyby natychmiastowe nabycie upatrzonej nieruchomości było niemożliwe, ponieważ 

 • nie dysponujemy jeszcze wymaganą kwotą, ale staniemy się jej posiadaczami w najbliższej przyszłości;
 • z wymarzonego mieszkania nie wyprowadzili się jeszcze poprzedni najemcy i trzeba odczekać, aż wygaśnie ich kontrakt itd.

Przedwstępna umowa kupna sprzedaży w swej bazowej formie zawierać powinna wszystkie informacje kluczowe dla umowy ostatecznej. Powinna być dokumentem wiążącym, co oznacza, że odstąpienie od jej postanowień i uchylenie się od późniejszego podpisania umowy przyrzeczonej może pociągnąć każdą ze stron do odpowiedzialności prawnej (zakres odszkodowania powinien być ustalony już w momencie przygotowywania umowy wstępnej i w niej określony). Naturalnym następstwem podpisania dokumentu wstępnego jest zawarcie umowy przyrzeczonej.

Co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży mieszkania lub domu?

Pierwsze i najważniejsze – umowa przyrzeczona musi mieć charakter aktu notarialnego. Tylko taki dokument jest wiążący i daje pewność, że każda ze stron będzie zobowiązana dotrzymać warunków umowy.

Poprawnie sporządzona umowa musi zawierać:

 • Określenie obu stron umowy,
 • Precyzyjne wskazanie nieruchomości będącej przedmiotem umowy wraz z numerem księgi wieczystej, danymi ewidencyjnymi, zajmowaną powierzchnią itd.,
 • Uwypuklenie celu umowy, jakim jest przeniesienie własności przysługującej jednej ze stron umowy na drugą stronę oraz fizyczne przekazanie nieruchomości w ręce nabywcy po uiszczeniu przez niego całościowej zapłaty ustalonej ceny,
 • Wskazanie dokładnej ceny transakcji,
 • Wniosek o sporządzenie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej traktującego o przeniesieniu prawa własności do nieruchomości z jednego podmiotu na drugi,
 • Zastrzeżenie o dobrowolnym poddaniu się nabywcy nieruchomości rygorowi wynikającemu wprost z aktu notarialnego będące formą zapewnienia, że sprzedający otrzyma całość kwoty transakcji (gwarantując możliwość udania się bezpośrednio do komornika z pominięciem procedury sądowej w przypadku braku zapłaty ze strony kupującego).

Osobom, które na co dzień nie mają wiele wspólnego z przepisami prawnymi poleca się skorzystanie z pomocy fachowca, który zadba o to, by umowa kupna sprzedaży nieruchomości sporządzona była zgodnie z prawem i w dbałości o nasze interesy, a także, by nie zawierała niedozwolonych, niekorzystnych dla jednej ze stron, postanowień.


Sprawdź również:
Prawa konsumenta - zwrot towaru zakupionego przez Internet »
Wynająć czy kupić mieszkanie - co lepsze dla młodych? »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie