Czego nie wliczysz w koszty uzyskania przychodu?

Im większe koszty uzyskania przychodu poniesiemy, tym niższa suma dochodu ulegnie opodatkowaniu i, co za tym idzie, tym mniej zapłacimy fiskusowi.

Czego nie wliczysz w koszty uzyskania przychodu?
Których wydatków nie odliczymy od kwoty podlegającej opodatkowaniu?
  • dochód
  • podatek
  • koszty uzyskania przychodu

Zgodnie z definicją, koszty uzyskania przychodu to wszystkie wydatki ponoszone przez firmę na zapewnienie przedsiębiorstwu przychodu i zachowanie jego ciągłości. Odejmując od przychodu firmy koszty jego uzyskania wyznaczymy dochód, który jest podstawą opodatkowania. Oczywistym jawi się więc, że im większe koszty uzyskania przychodu poniesiemy, tym niższa suma dochodu ulegnie opodatkowaniu i, co za tym idzie, tym mniej zapłacimy fiskusowi

 

Nic więc dziwnego, że, prowadząc własną firmę, staramy się uwzględnić jak najwięcej czynników generujących koszty pozyskania przychodu. Z drugiej jednak strony, fiskus stara się zabezpieczyć przed utratą wpływów. Istnieje więc długa lista pozycji wypunktowujących ponoszone przez firmy wydatki, których nie można odliczyć od podatku.

 

Czego nie wliczysz w koszty uzyskania przychodu?

 

W koszty uzyskania przychodu nie można wliczyć:

 

wydatków ponoszonych na zakup jedzenia i napojów (przede wszystkim alhoholowych) oraz korzystania z usług restauracji czy cateringu w celu promocji własnej firmy, wykreowania jej pozytywnego obrazu w oczach kontrahentów. 

 

W praktyce oznacza to na przykład, że organizacja wystawnej kolacji dla potencjalnego kontrahenta mająca ułatwić nawiązanie współpracy i zapewnić płynność kontaktów biznesowych, nie może zostać wliczona w koszty pozyskania przychodu. 

Z drugiej jednak strony można do nich zaliczyć na przykład specjalistyczne napoje kupowane przez firmę dla zatrudnionych pracujących w trudnych bądź zagrażających życiu lub zdrowiu warunkach.

 

O ile w koszty uzyskania przychodu zaliczyć można zakup, najem czy eksloatację danej powierzchni użytkowej, służącej nam za halę produkcyjną czy pawilon handlowy, a więc wpływającej bezpośrednio na uzyskanie przychodu (z produkcji, dystrybucji, sprzedaży itd.), o tyle

 

wszelkie czynności mające wpłynąć np. na polepszenie stanu obiektu, ale niewykazujące związku z pozyskiwaniem przychodu, jak na przykład budowa ogrodzenia wokół obiektu, już nie.

 

W koszty uzyskania przychodu nie można wliczyć strat w towarach niezwiązanych z główną linią działaności firmy, wynikających z winy pracownika, niedopatrzenia, braku odpowiedniego zabezpiecznia.

 

Do kosztów uzyskania przychodu wliczyć można wszelką odzież roboczą czy firmowe koszulki z logo firmy. 

 

Trudniej będzie udowodnić, że zakup drogiego, markowego garnituru wpływa bezpośrednio na uzyskanie przez firmę przychodu.

 

Pamiętać należy o tym, że aby wydatek zaliczyć do grupy tych, które przyczyniają się do zapewnienia przedsiębiorstwu przychodu i zachowania jego ciągłości trzeba przede wszystkim odpowiednio uzasadnić jego bezpośredni związek z pozyskaniem przychodu i dostarczyć potwierdzające to dokumenty. 

 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie