Jak poprawnie wypełnić część I w PIT 37?

Kto musi wypełnić część I druku PIT 37? Co wpisać w wyznaczone pole?

Jak poprawnie wypełnić część I w PIT 37?
Przewodnik po PIT 37

PIT 37 to podstawowy formularz kierowany do osób zatrudnionych na bazie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, a także wszystkich pobierających renty i emerytury. Rozliczyć można go zarówno samodzielnie, jak i ze współmałżonkiem bądź jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.

W składającym się z kilku części oznaczonych kolejnymi literami alfabetu dokumencie PIT 37 pojawiła się niedawno nowa rubryka oznaczoną drukowanym „I”. Kto powinien wypełnić druk w przyporządkowanych jej tabelach i jak zrobić to poprawnie?

⇒ Nie przegap! Instrukcja KROK PO KROKU jak wypełnić PIT 37

 

Skąd się wzięła część I w PIT 37?

Wprowadzone do polskiego prawodawstwa w 2012 roku rachunki zbiorcze pozwalające anonimowym podatnikom na rejestrację papierów wartościowych wymogły jednak na Ministerstwie Finansów wprowadzenie dodatkowego pola w rozliczeniu PIT 37.

Kwestie przygotowanych z myślą o zagranicznych podmiotach gospodarczych i ich klientach rachunków zbiorczych regulowane są ustawą z 2011 roku. Określono w niej zasady naliczania i poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od świadczeń pochodzących z papierów wartościowych, rejestrowanych na rachunkach zbiorczych bądź wypłacanych na rzecz anonimowych podatników – podmiotów, których tożsamość nie jest znana płatnikowi.

 

Kto wypełnia część I PIT 37

W części I druku PIT 37 czytamy, iż jest to miejsce na informację o „dochodach (przychodach) wykazywanych na podstawie art. 45 ust. 3c ustawy”. Kto więc powinien wypełnić wymagane pole?

Analiza przepisu, o którym mowa w przytoczonym fragmencie druku pochodzącym z PIT 37 prowadzi nas do art. 30a (ust. 1, punkty 2, 4 i 5) wspomnianej ustawy o podatku dochodowym. Dowiadujemy się, iż przepisy nakładają na osoby fizyczne będące jednocześnie rezydentami naszego kraju obowiązek wykazania w rocznym zestawieniu podatkowym wysokości dochodu zgromadzonego z tytułu:
 
  • odsetek i dyskonta od papierów wartościowych,
  • dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
  • udziału w funduszach kapitałowych

od których podatek naliczany jest na zasadach właściwych anonimowemu podatnikowi.

Co to oznacza?
► Obowiązek wypełnienia części I PIT 37 mają tylko i wyłącznie osoby trzymające swoje papiery wartościowe na rachunkach zbiorczych, które nie pozwalają na wyraźne wskazanie właścicieli poszczególnych papierów wartościowych tam gromadzonych.

► Pozycja 136 jest więc przeznaczona dla anonimowych podatników posiadających papiery wartościowe zarejestrowane na rachunkach zbiorczych.

 

Jak wypełnić dostępne pola?

W pozycji 136 każda osoba fizyczna, która spełnia powyższe wymagania, czyli posiada status polskiego rezydenta podatkowego i jest uprawniona do papierów wartościowych zgromadzonych na rachunkach zbiorczych, wykazać musi wysokość dochodów pochodzących z odsetek lub dyskonta od papierów wartościowych, dywidend oraz innych rodzajów przychodów osiąganych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych bądź udziału w funduszach kapitałowych.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie