Czy możliwe jest zniesienie raty kredytu?

Na pisemny wniosek kredytobiorcy bank może umorzyć spłatę raty kredytu. W jakich sytuacjach można ubiegać się o umorzenie?

Czy możliwe jest zniesienie raty kredytu?
Kiedy można ubiegać się o umorzenie raty kredytu?
  • rata kredytu
  • niewypłacalność konsumencka

Dla wielu z nas posiadany kredyt jest sporym obciążeniem domowego budżetu. Decydując się na jego zaciągnięcie, zawieramy z bankiem (lub inną instytucją udzielającą pożyczek) umowę, na mocy której zobowiązujemy się spłacać comiesięczne raty kredytu. Czy istnieje możliwość umorzenia spłaty kolejnych zobowiązań wobec banku?

 

Czy można umorzyć spłatę raty kredytu?

 

Na pisemny wniosek kredytobiorcy, bank może umorzyć spłatę raty kredytu. Zdarza się to oczywiście niezwykle rzadko. Na pozytywne rozpatrzenie wniosku liczyć mogą ci, którym dramatycznie trudna sytuacja finansowa nie pozwala na kontynuację regularnego uiszczania następujących po sobie wpłat. 

 

Niemożność spłaty kredytu musi być ponadto w udokumentowany sposób niezawiniona przez kredytobiorcę. Oznacza to, że osoba, która straciła pracę w wyniku niewywiązywania się ze swoich obowiązków, z pewnością spotka się z odmowną odpowiedzią na kierowany do banku wniosek o zniesienie raty kredytu. Dotknięty ciężką chorobą kredytobiorca, którego kłopoty zdrowotne zmusiły do decyzji o kolejnych zadłużeniach, by pokryć koszty leczenia, może jednak liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

 

UWAGA!

Zniesienie raty kredytu, a więc, w praktyce, umorzenie konieczności spłacania odsetek i wartości otrzymanego kapitału, oznacza w świetle przepisów prawa wzbogacenie się. Oznacza to, że kredytobiorca zobowiązany będzie do odprowadzenia podatku od umorzenia – bank wystawi mu formularz PIT 8-C.

 

Pamiętajmy, że jeśli sytuacja finansowa faktycznie nie pozwala nam na kontynuowania spłacania raty kredytu, a bank odrzucił wniosek o jej umorzenie, pozostaje nam opcja wystąpienia do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

Sprawdź również:

Czy osoba prywatna może ogłosić niewypłacalność? »

Czym skutkuje spóźniona rata kredytu? »

 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie