Prawo pracy: Czy płaca minimalna należy się każdemu pracownikowi?

Określona ustawowo płaca minimalna to kwota, którą każdy pracodawca musi zapewnić swojemu pracownikowi.

 

Prawo pracy: Czy płaca minimalna należy się każdemu pracownikowi?
Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie każdemu zatrudnionemu płacy minimalnej
  • wysokość płacy minimalnej
  • kto ustala płacę minimalną?
  • umowa śmieciowa a płaca minimalna

Płaca minimalna to określona ustawą kwota, jaką każdy pracodawca zobowiązany jest zapłacić zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracownikom. Jej wysokość ustalana jest w oparciu o czynniki ekonomiczne, spośród których dominującym jest inflacja. Określana na mocy porozumień pomiędzy rządem, związkami zawodowymi i pracodawcami wynosi od początku 2014 roku 1680 złotych brutto (80 złotych brutto więcej w porównaniu do roku poprzedniego).

 

Czy płaca minimalna należy się każdemu pracownikowi?

 

Zdecydowanie tak!

 

Zagwarantowanie pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu płacy minimalnej jest ustawowym obowiązkiem pracodawcy. Może się jednak zdarzyć, że wynagrodzenie pracownika określone w umowie o pracę będzie niższe niż płaca minimalna. Pracodawca musi wtedy przyznać zatrudnionemu dodatkowe dochody w postaci premii lub nagrody, aby łączna kwota wynagrodzenia i dodatków wyniosła co najmniej 1680 złotych (w roku 2014). 

Mamy pracę dla Ciebie sprawdź >>

 

W przypadku, gdy wynagrodzenie pracownika jest niższe od płacy minimalnej i nie zostaną mu przyznane żadne nagrody czy premie, pracodawca zobowiązany jest do przyznania zatrudnionemu dodatku wyrównawczego, który pokryje różnicę między kwotą minimalnej płacy a kwotą faktycznie wypłacaną pracownikowi.

 

Płaca minimalna a pracownicy w niepełnym wymiarze godzin

Uwaga na „śmieciówki”!

Upoluj lepszą pracę Codziennie nowe oferty!>>

 

Pamiętajmy o tym, że istnieje specjalny rodzaj umowy cywilno-prawnej, nazywanej potocznie „śmieciówką”, która nie podlega przepisom o minimalnej płacy (umowa ta odbiera zatrudnionym wiele przywilejów pracowniczych i znacząco ułatwia proces zwolnienia). Niestety, minimalna kwota wynagrodzenia przy tego typu umowach nie jest ustawowo ustalana, co oznacza ograniczenie możliwości pracowników do domagania się odpowiedniego wynagrodzenia.

 

Sprawdź również:

Płaca minimalna w Europie »

Kredyt dla bezrobotnych, czyli jakie dochody akceptują banki »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie