Czy podatek progresywny jest korzystny dla podatników?

Każdy z nas, o ile w odpowiednim czasie nie zadeklaruje inaczej, podlega na mocy ogólnych zasad rozliczeń z fiskusem opodatkowaniu progresywnemu. Co to jest podatek progresywny i kiedy jego formuła jest dla podatnika korzystna?

Czy podatek progresywny jest korzystny dla podatników?
Rozliczając się z fiskusem, składamy zeznanie podatkowe w oparciu o formułę podatku progresywnego
  • podatek progresywny a podatek liniowy
  • kto korzysta na formule podatku progresywnego
  • zalety podatku progresywnego

Regulacje rozliczeń podatkowych w naszym kraju dają nam prawo wyboru między dwoma rodzajami podatku – podatkiem liniowym i podatkiem progresywnym (pamiętajmy, że jeśli do 20 stycznia każdego roku nie zadeklarujemy chęci rozliczenia z fiskusem w oparciu o formułę podatku liniowego, podlegać będziemy opodatkowaniu progresywnemu!). W pierwszym przypadku mamy do czynienia ze stałą wartością opodatkowania, wynoszącą obecnie 19% niezależnie od wysokości uzyskanych dochodów. 

 

Z czym wiąże się opodatkowanie według formuły progresywnej?

 

Podatek progresywny to podatek zależący od faktycznie uzyskanej kwoty dochodu (w terminologii podatkowej dochód to wartość, która pozostaje nam z przychodów po odjęciu kosztów ich uzyskania i składek na ubezpieczenia społeczne). Głównym założeniem tej formuły opodatkowania jest zasada mówiąca o tym, że stawka podatku rośnie wraz ze wzrostem dochodu. Oznacza to w praktyce, ze po przekroczenie progu podatkowego plasującego się na poziomie 85528 zł dochodu w skali roku od wartości nadwyżki (nasz dochód ponad kwotę 85528 zł) zapłacimy podatek w wysokości 32%. Zgodnie ze skalą podatkową obowiązująca w Polsce formuła progresywna opiera sie na poniższych stawkach oprocentowania:

 

  • dochód do 85528 zł – podatek wynoszący 18% (pomniejszone o 556,02 zł kwoty obniżającej podatek),
  • dochód ponad 85528 zł – podatek wynoszący 32% od kwoty nadwyżki (plus 14839,02 zł).

 

Przykład: Załóżmy, że nasz dochód wyniósł w pewnym roku podatkowym 100000 zł. Oznacza to, że odprowadzimy podatek w wysokości 18% od kwoty 85528 zł (15395,04 zł pomniejszone o 556,02 zł, czyli 14839.02 zł) oraz podatek w wysokości 32% od kwoty nadwyżki (100000 zł – 85528 zł = 14472 zł), czyli 14472 zł (4631,04 powiększone o 14839,02 zł, czyli 19470,06 zł).

 

Zalety podatku progresywnego

 

Przykład ten jest czysto teoretyczny i nie uwzględnia wszystkich wydatków ponoszonych przez nas w celu uzyskania dochodu. Podatek progresywny, w przeciwieństwie do podatku liniowego,  umożliwia nam korzystanie z rozlicznych ulg podatkowych i odliczeń, ustala także kwotę dochodu wolną od podatku (3091 zł – jeśli w skali roku osiągniemy dochód niższy niż ta kwota jesteśmy zwolnieni z obowiązku płacenia podatku). Podatek progresywny umożliwia rozliczanie sie wspólnie z druga osobą (współmałżonkiem czy dzieckiem w przypadku samotnego rodzica). Jest korzystny dla osób, które wiedzą, że w danym roku podatkowym ich dochody nie przekroczą progu podatkowego. Sprzyja tez podatnikom prowadzącym działalność związaną z wysokimi kosztami uzyskania przychodów.


Sprawdź również:

Progresywny podatek dochodowy - zalety »

Podatek dochodowy w Polsce - statystyki »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie