Czym jest faktura proforma?

Czy faktura proforma może zastąpić tradycyjną fakturę VAT? Czy stanie się podstawą do zaksięgowania transakcji i wyliczeń podatkowych?

Czym jest faktura proforma?
Czy proforma jest dokumentem?
  • VAT
  • faktura proforma
  • faktura VAT a proforma - różnice

Podczas gdy faktura jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym sprzedaż dobra lub usługi z uwzględnieniem szczegółów transakcji, proforma stanowi jej zapowiedź lub propozycję

 

Chociaż w warstwie wizualnej i merytorycznej oba dokumenty nieszczególnie się od siebie różnią, faktura proforma nie ma własności dowodów księgowych. W jakich celach jest więc stosowana?

 

Czym jest faktura proforma?

 

W przeciwieństwie do standardowo używanych w przedsiębiorstwach faktur VAT czy dokumentów korygujących, stanowiących księgowy dowód dokonania transakcji i prawną podstawę do obliczenia podatku,

 

faktura proforma 

nie jest udokumentowaniem sprzedaży, a oficjalne regulacje podatkowe nie systematyzują związanych z nią kwestii.

 

Proforma, podobnie jak faktura VAT, zawiera wszystkie informacje konieczne do przeprowadzenia transakcji i zawarcia umowy sprzedażowej – 

 

  • wskazuje jej strony, czyli sprzedawcę i nabywcę,
  • dane teleadresowe, 
  • ilość lub charakter wybranej usługi bądź towaru, 
  • cenę netto i coraz częściej również przyjętą stawkę podatku, wyliczaną na jej podstawie kwotę brutto oraz 
  • wyznaczenie sposobu oraz czasu uregulowania płatności. 

 

Kiedy wystawiana jest faktura proforma?

 

W związku z tym, iż w oparciu o proformę strony umowy mogą dokonać transakcji, jest ona coraz częściej stosowana nie tylko jako rodzaj oferty przedsprzedażowej, ale również dokument potwierdzający zawarcie transakcji na warunkach w niej określonych. 

 

Pamiętać należy jednak o tym, iż, jako dokument nie umożliwiający zaksięgowania kwoty transakcji, nakłada na podatnika obowiązek wystawienia faktury regulowanej przepisami prawnymi, która stanie się podstawą rozliczeń podatkowych.

 

Faktura proforma wystawiana jest często w ramach złożenia zamówienia na konkretną usługę lub towar i stanowi formę przekazania nabywcy danych do przelewu czy innej formy zapłaty. Wewnętrznie proformę można wykorzystać do kontroli dokonywanych przelewów, nie będzie stanowić ona jednak dokumentu księgowego.

 

Przedsiębiorca, który wystawi jedynie proformę, nie zostanie na jej podstawie wezwany do zapłaty podatku od towarów i usług w urzędzie skarbowym. Nie będzie też mógł odliczyć VAT przy okazji sporządzania rozliczenia podatkowego. Faktura proforma ma charakter tylko i wyłącznie handlowy. 

 

Jako przedsiębiorcy powinniśmy pamiętać zatem o upewnieniu się, iż wystawimy lub otrzymamy prawomocną fakturę VAT

 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie