Czym jest księga przychodów i rozchodów?

Rozpoczynając działalność, przedsiębiorca zobowiązany jest do wybrania sposobu opodatkowania, czyli formy prowadzenia ewidencji księgowej. Warto zapoznać się z konstrukcją uproszczonej formy księgowości, jaką jest księga przychodów i rozchodów.

Czym jest księga przychodów i rozchodów?
Podatkowa księga jako uproszczona forma prowadzenia księgowości, lecz nie dla wszystkich.

Księga przychodów i rozchodów została stworzona jako narzędzie do ustalenia podstawy opodatkowania, w którym rejestruje się sprzedaż, koszty, zakupy oraz wydatki

Co to jest księga przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów w praktyce jest niczym innym jak tabelą, która składa się z 16 kolumn, a księgowość prowadzona jest chronologicznie

  • Pierwsze pięć kolumn przeznaczonych jest do numeracji, zapisu numerów dowodów księgowych oraz danych kontrahenta,
  • szósta stworzona jest do opisu sytuacji gospodarczej. 
  • W kolejnych umieszcza się wartości przychodów, zakupów i kosztów. 
  • Piętnasta kolumna służy do pozostałych ewidencji, których nie można umieścić w innej kolumnie, ale z reguły pozostaje pusta. 
  • Ostatnia kolumna przeznaczona jest do wpisywania dodatkowych informacji. 

Prowadzenie księgi wymaga znajomości przepisów prawa, które zawarte są w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest zakładana przez podatnika według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów.

Kto wypełnia księgę przychodów i rozchodów?

Przedsiębiorcy, którzy nie są zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, mogą skorzystać z opcji podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Taka możliwość nie dotyczy jednak wszystkich pozostałych jednostek. Mogą to być:

  • spółka cywilna, 
  • spółka jawna oraz 
  • spółka partnerska, bądź 
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, opodatkowane według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, 

a więc wyłączone zostają podmioty stosujące kartę podatkową oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ponadto wyłączenie to dotyczy osób wykonujących jedynie usługi przewozu taborem konnym, dokonujących sprzedaży środków trwałych po likwidacji oraz adwokatów wykonujących zawód jedynie w zespole adwokackim. 

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy podmiotów, których przychód nie jest większy niż 1 200 000 euro rocznie. W przypadku przekroczenia tej wartości, podmiot gospodarczy będzie zobowiązany do założenia księgi rachunkowej od nowego roku. 

Ponadto zobowiązanymi do prowadzenia księgi są duchowni, którzy zrezygnowali z rozliczania ryczałtowego, podmioty działające na podstawie umowy agencyjnej bądź zlecenia, a także osoby wykonujące działalność rolniczą, jeśli wyraziły taki zamiar.

Co musi znaleźć się w księdze?

Przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych, ewidencję wyposażenia, kadrowo-placową (dla pracodawców zatrudniających funkcjonariuszy z imiennymi kartami przychodów) oraz sprzedaży, gdy księgowość jest wykonywana przez biuro rachunkowe. Ponadto wskazano także szczególne wymogi ewidencyjne dla niektórych działalności.

Podatnik ma obowiązek zgłosić w ciągu 20 dni od rozpoczęcia prowadzenia księgi właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Ponadto do 20 dnia następnego miesiąca musi wykonać wydruk wszystkich operacji z miesiąca poprzedniego.

W niektórych okolicznościach, na przykład związanych ze zdrowiem, naczelnik urzędu skarbowego może zwolnić podatnika z konieczności prowadzenia księgi, jednakże wniosek musi być złożony minimum 30 dni przed postulowanym zwolnieniem.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów posiada wiele zalet, jednak nie każdy podatnik może z niej korzystać, a ponadto wymaga znajomości prawa, dlatego czasem lepiej oddać prowadzenie księgowości w ręce biura rachunkowego lub skorzystać ze specjalistycznego programu komputerowego.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie