Czym jest odwrócona hipoteka?

Hipoteka jest najczęściej ustanawianym przez banki zabezpieczeniem kredytu hipotecznego. Jej szczególnym rodzajem jest dożywotnia renta, której odbiorcami są seniorzy.

Czym jest odwrócona hipoteka?
Odwrócona hipoteka to oferta skierowana do seniorów będących właścicielami nieruchomości
  • odwrócona hipoteka
  • kredyt hipoteczny
  • zabezpieczenie kredytu
  • wycena nieruchomości

Zobowiązanie zabezpieczone hipoteką

 

Kredyt czy pożyczka hipoteczna jest coraz popularniejszym rodzajem zadłużenia, którego kwotę, ustalaną w oparciu o naszą zdolność kredytową, przeznaczyć możemy nie tylko na budowę, zakup czy remont domu lub mieszkania, ale również jakikolwiek inny cel wymagający dużych nakładów finansowych. Jego zabezpieczeniem jest posiadana przez nas nieruchomość, dzięki czemu kredyt spłacać będziemy mogli nawet 25-30 lat, odpowiednio redukując wysokość comiesięcznych rat.

 

Co to jest hipoteka?

 

Hipoteka jest najczęściej ustanawianym przez banki zabezpieczeniem kredytu hipotecznego, dzięki któremu bank (lub inna instytucja, w której się zadłużamy) nabywa ograniczonego prawa rzeczowego do objętej umową kredytową nieruchomości. W przypadku, gdy kredytobiorca zaprzestanie spłaty comiesięcznych rat długu, utraci zdolność kredytową lub stanie się niewypłacalny z innych przyczyn, bank ma prawo dochodzić praw do swojej własności (sumy kredytu, należnych odsetek i kosztów towarzyszących) z tejże nieruchomości. Oczywiście w sytuacji, gdy dług zostaje spłacony, bank traci również wszelkie prawo do nieruchomości.

 

Szczególnym rodzajem hipoteki jest hipoteka odwrócona, zwana również dożywotnią rentą.

 

Czym jest odwrócona hipoteka?

 

Odwrócona hipoteka to oferta skierowana do seniorów, którzy, aby zapewnić sobie comiesięczne świadczenia ze strony banku, mogą przenieść przysługujące im prawo własności do swojego mieszkania, domu lub innej nieruchomości na bank. 

 

Umowa o odwróconą hipotekę zobowiązuje rzeczoznawcę do wyceny nieruchomości, ale również oceny jej stanu, możliwości wystąpienia zniszczeń, uszkodzeń czy innych czynników wpływających na spadek jej wartości (a więc konieczność uwzględnienie wydatków na bieżące remonty). W wyniku pomniejszenia kwoty wyceny o te wydatki, po uwzględnieniu wieku i płci seniora (na podstawie tych danych fundusz postara się określić, ile czasu wypłacane będą środki) otrzymamy wysokość świadczenia na rzecz seniora.

 

Seniorzy mogą też zdecydować się na opcję świadczeń, których kwota będzie dodatkowo pomniejszona o wydatki na czynsz czy podatek od nieruchomości, które, w ramach umowy kredytowej, pokrywane będą przez bank.

 

Przenosząc prawo własności do nieruchomości na fundusz, senior nie traci prawa do dożywotniego w niej zamieszkiwania, nie może jednak przepisać jej nikomu w spadku. Napotkać może też, w zależności od umowy, na szereg ograniczeń, takich jak zakaz sprzedaży nieruchomości czy wynajmu jej innym osobom.

 

Decyzję o podpisaniu umowy o hipotekę odwróconą warto poprzedzić dokładną analizą jej opłacalności

 

Sprawdź również:

Umowa kredytowa - prawa i obowiązki klienta »

Rodzaje kredytów hipotecznych »

 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie