Czym jest podatek VAT?

Podatek VAT, a więc jedna z opłat na rzecz państwa, stanowi główne źródło zasilające krajowy budżet.

Czym jest podatek VAT?
Jakie stawki obowiązują w Polsce?
 • podatek VAT
 • marża
 • budżet państwa

Podatek VAT (Value Added Tax) to w dosłownym tłumaczeniu z języka angielskiego podatek od wartości dodanej, doliczany do kwoty bazowej (netto) na każdym etapie obrotu towarem lub usługą. Znany również jako podatek od towarów i usług, obowiązuje w Polsce od 1993 roku, a w wersji dostosowującej przepisy o jego zastosowaniu do prawa unijnego od 2004 roku. Odprowadzany pośrednio (drogą nabycia dobra lub usługi) do budżetu państwa, jest jednym z głównych źródeł krajowych dochodów.

Jak naliczany jest podatek VAT?

Podatek VAT naliczany jest stopniowo na kolejnych etapach obrotu danym produktem lub usługą. 

 • Oznacza to, że każdy z kolejnych podmiotów wzbogacających dobro lub usługę o wartość dodaną, odporowadza do budżetu państwa swoją część podatku. 
 • Ogniwa pośrednie uzyskują jednocześnie prawo od odliczenia kwoty podatku uregulowanej na wcześniejszym etapie obrotu, przerzucając tym samym rzeczywistą wysokość podatku VAT na finalnego konsumenta
 • To na ostatecznym kliencie swoje piętno odciska marża, a więc suma wartości dodanych na drodze towaru lub usługi od pierwszego do ostatniego ogniwa łańcucha.

Co podlega opodatkowaniu?

Podatek VAT naliczany jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z nabyciem towarów: 

 • drogą kupna-sprzedaży (za wynagrodzeniem), 
 • importem, 
 • eksportem, 
 • dostawą towarów na terenie kraju oraz 
 • odpłatnym świadczeniem usług w danym państwie.

Jakie stawki VAT obowiązują w Polsce?

Podstawową stawką podatku VAT w Polsce jest stawka wynosząca 23%. Niektóre towary, takie jak żywność, książki czy czasopisma, objęte są stawką obniżoną, równą 5%. Pewne usługi budowlane i mieszkaniowe, a także roboty koserwacyjne czy remonty podlegają opodatkowaniu w wysokości 8%. Stawka 0% wykorzystywana jest dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów oraz ich eksportu.

Bazowa stawka podatku VAT obowiązująca w Polsce jest jedną z najwyższych w Unii Europejskiej. 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie