Czym są odsetki ustawowe?

Odsetki ustawowe to jedna z najpopularniejszych form zadośćuczynienia za zwłokę w spełnianiu świadczeń pieniężnych.

Czym są odsetki ustawowe?
Jak je obliczyć?
  • odsetki ustawowe
  • umowa cywilnoprawna
  • stopa odsetek

Coraz więcej umów cywilnoprawnych zawiera zapis o przysługującym wierzycielowi odszkodowaniu za zwłokę w spłacie finansowych zobowiązań, które druga strona względem niego posiada. 

 

Czym są odsetki ustawowe?

 

Odsetki ustawowe, bo o nich właśnie mowa, to jedna z najpopularniejszych form zadośćuczynienia za zwłokę w spełnianiu świadczeń pieniężnych, 

 

  • redukująca do minimum konieczność wykazywania przez wierzyciela poniesionych strat, a tym samym
  • oddalająca od stron umowy widmo drogich procedur dowodowych.

 

Odsetki ustawowe, wysokość których regulowana jest w rozporządzeniach Rady Ministrów, przysługują zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

 

W celu ubiegania się o odszkodowanie wystarczy wykazać jak długo strona umowy zalega ze spłatą należnych zobowiązań. Kwota odszkodowania zależeć będzie zarówno od okresu zwłoki, jak i od wysokości niespłaconej sumy.

 

Jak obliczyć należne odsetki ustawowe?

 

Odsetki ustawowe to 

iloczyn zaległej do spłaty kwoty, dni zwłoki oraz stopy odsetek (stopa odsetek ustawowych w 2014 roku wynosi 13%). Uzyskany wynik należy podzielić przez liczbę dni w roku (365), co pozwoli nam poznać wysokość odsetek ustawowych.

 

Przy obliczaniu odsetek pamiętać należy również o tym, że jeśli ustalony w umowie termin spłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to okres uregulowania zobowiązania finansowego przesuwa się na kolejny dzień roboczy i to od tego dnia naliczać należy ewentualną liczbę dni zwłoki. 

 

Sprawdź również:

Czym skutkuje spóźniona rata kredytu? »

Co reguluje ustawa o kredycie konsumenckim? »

 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie