Czym zajmuje się rzecznik praw konsumenta?

Co może rzecznik praw konsumenta jako reprezentant interesów klientów w starciu z przedsiębiorcami?

Czym zajmuje się rzecznik praw konsumenta?
Do kogo zwrócić się w razie problemów z dostawcą usług?

Rzecznik praw konsumenta to urząd, na który powołana może zostać osoba z wyższym wykształceniem, przeważnie ekonomicznym lub prawniczym, o co najmniej pięcioletnim stażu w zawodzie. Odpowiadający bezpośrednio starostom powiatów lub prezydentom miast, rzecznicy reprezentują interesy konsumentóww podporządkowanych im regionach. Czym zajmuje się rzecznik praw konsumenta i w jakich sytuacjach zwrócić się do niego o pomoc?

W ochronie praw konsumenta

Określone w ustawie kompetencje rzecznika namaszczają go do działania w sprawach umów cywilnoprawnych, zawieranych pomiędzy 

konsumentem

a więc osobą fizyczną, której czynność prawna nie ma związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub wykonywanym zawodem, 

przedsiębiorcą

czyli podmiotem, który we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową. 

Rzecznik upoważniony jest więc do rozpatrzenia takich spraw konsumenckich, jak umowy cywilnoprawne o świadczenie usług (telekomunikacyjnych, przewozowych, pocztowych, edukacyjnych, energetycznych, turystycznych, bankowych, deweloperskich itd.) czy umów zakupu i sprzedaży.

Co może rzecznik?

Główne funkcje urzędu rzecznika praw konsumenta sprowadzają się do zakresu czynności doradczo-informacyjnych

  • Rzecznik ma obowiązek udzielić konsumetowi porady lub informacji w przestrzeni ochrony jego praw (telefonicznie, drogą mejlową, pocztową lub osobiście – forma kontaktu uzależniona jest w głównej mierze od wyboru konsumenta wchodzącego w kontakt z biurem rzecznika). 
  • W ramach swojego stanowiska rzecznik powinien anagażować się w akcje zwiększające świadomość konsumencką oraz wprowadzać elementy edukacji konsumenckiej do szkół.

Aktywna strona działalności rzecznika

1.

Rzecznik praw konsumenta nie tylko bezpłatnie doradza i informuje o prawach przysługujących klientom, ale również występuje do przedsiębiorców jako imienny reprezentant konsumenta lub grupy konsumentów w celu polubownego zakończenia sporu. 

2.

Przysługuje mu prawo wytaczania przedsiębiorstowm powództw w sprawach pogwałcenia praw konsumenta i ich fizyczna reprezentacja w procesie sądowym

3.

Rzecznik współpracuje też z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wysuwając wnioski o zmiany w przepisach działających na niekorzyść konsumentów czy zawiadamiając o stosowaniu przez wybrane podmioty gospodarcze nieuczciwych praktyk względem konsumenta lub konkurencji.

Jeśli więc twój dostawca usług telekomunikacyjnych naliczył kwotę rozliczenia według nieobowiązującego już cennika a sprzedawca nie chce uznać ważnej i mającej prawne uzasadnienie reklamacji, zgłoś się do rzecznika praw konsumenckich!

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie