Deklaracja PIT-37, a dochody uzyskane za granicą

Pracownicy otrzymujący wynagrodzenie od pracodawcy na koniec roku będą musieli wypełnić deklarację podatkową, a najczęściej występującą w Polsce jest PIT-37. Jak rozliczają się osoby, które w danym roku pracowały także za granicą?

Deklaracja PIT-37, a dochody uzyskane za granicą
Jak rozliczyć zagraniczne przychody?

Osoba zamieszkująca Polskę jest zobowiązana zapłacić podatek od całości dochodów zarobionych niezależnie od miejsca ich osiągnięcia. Najczęściej pracownik rozliczający się za pomocą płatnika wypełni deklarację PIT-37.

Rozliczanie wszystkich przychodów

Podatnik na początku roku będzie musiał rozliczyć się z przychodów otrzymanych zarówno w kraju jak i za granicą. Jednakże zgodnie z zasadą unikania podwójnego opodatkowania, kraje strony stosują odpowiednie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. W przypadku otrzymania w danym roku dochodów w dwóch krajach, podatnik zamiast deklaracji PIT-37 wypełni formularz PIT-36 wraz z załącznikiem ZG.

Podwójne opodatkowanie - jak uniknąć?

W celu unikania podwójnego opodatkowania stosuje się dwie zasady: metoda wyłączenia z progresją i metoda proporcjonalnego odliczenia. Generalnie dla krajów, z którymi Polska podpisała umowę o unikania podwójnego opodatkowania stosowana jest metoda wyłączenia z progresją. Oznacza ona, że w naszym kraju zostaje wyłączony z podstawy opodatkowania dochód uzyskany za granicą zgodnie z umową między krajami. Jednakże w celu ustalenia stawki podatkowej zostaną zsumowane przychody z obu krajów i na tej podstawie zostanie ustalona wysokość stawki podatkowej. Większość krajów posiada umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską.

Drugą zasadą jest metoda odliczenia proporcjonalnego. Polega na tym, że dochód uzyskany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od podatku należnego jest odliczany podatek już zapłacony w drugim kraju. Metoda ta stosowana jest w takich krajach jak Armenia, Australia, Austria, Belgia, Chile, Dania, Egipt, Finlandia, Holandia, Islandia, Kazachstan, Kirgistan, Korea Południowa, Kuwejt, Macedonia, Malezja, Mołdawia, Rosja, Syria, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan, USA, Wielka Brytania i Irlandia Północna. W metodzie wyłączenia z progresją podatnik może skorzystać z ulgi abolicyjnej.

W przypadku osiągnięcia dochodów za granicą powinniśmy pamiętać, aby podać informację do urzędu skarbowego i zamiast wcześniej używanej deklaracji PIT-37, skorzystać z formularza PIT-36 wraz z odpowiednimi załącznikami.

Czytaj więcej:
Podatek dochodowy w Polsce - statystyki »
Szybki PIT, czyli deklaracja podatkowa przez internet »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie