Dlaczego preferencyjny kredyt studencki jest tak popularny?

Jak utrzymać się na studiach? Warto spróbować swoich sił w programie rządowych dopłat i złożyć wniosek o preferencyjny kredyt studencki. Szansę ma każdy student!

Dlaczego preferencyjny kredyt studencki jest tak popularny?
Preferencyjny kredyt studencki sposobem na inwestycję?

Studenci dodatkowych pieniędzy potrzebują prawie zawsze. Nic więc dziwnego, że w przypadku dostępu do atrakcyjnych rozwiązań, pozwalających na uzyskanie stałego dofinansowania w trakcie studiów, zainteresowanie jest spore. Preferencyjny kredyt studencki można przecież łatwo zamienić w inwestycję.

 

Na początek kilka faktów:

 

 • dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa, preferencyjny kredyt studencki to jeden z najniżej oprocentowanych produktów bankowych dostępnych na rynku 
 • oprocentowanie kredytu wynosi połowę stopy redyskonta weksli NBP i najczęściej jest zbliżone do 2%
 • kredyt skierowany jest do wszystkich osób studiujących, którzy mają niską zdolność kredytową i potrzebują dofinansowania oraz rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia
 • zabezpieczenie kredytu można otrzymać od Banku Gospodarki Krajowej lub rodziny czy znajomych
 • osoby, które kredyt otrzymają, mogą liczyć na comiesięczny przypływ gotówki – 600 zł - w trakcie trwania studiów
 • spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata po otrzymaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • bardzo dobre wyniki w nauce zapewniają umorzenie części kredytu do spłaty

 

Na co można przeznaczyć uzyskany preferencyjny kredyt studencki?

 

 • na utrzymanie – sprawa oczywista, ponieważ kredyt ma na celu wyrównanie szans wszystkich studentów, kredyt można wykorzystać na opłatę czynszu, komunikację miejską czy wyżywienie
 • na czesne – preferencyjny kredyt studencki jest w zasięgu wszystkich studentów uczelni wyższych, również prywatnych
 • na rozwój – dobrze wydane dodatkowe pieniądze mogą zaowocować, osoby chętne poszerzyć swoją wiedzę lub zainwestować w hobby mogą śmiało wykorzystać kredyt na opłatę odpowiednich kursów
 • na sprzęt – ciężko studiować bez komputera i dostępu do internetu a w sfinansowaniu takiego zakupu może pomóc kredyt studencki
 • na inwestycję – jeśli nasz wniosek o preferencyjny kredyt studencki zostanie rozpatrzony pozytywnie, jest się z czego cieszyć, jednak studentom często udaje się zorganizować inne źródło dochodu, jak np. dorywczą pracę; dodatkowe pieniądze, których nie wykorzystamy, można spokojnie zainwestować, czyli wpłacić na lokatę, konto oszczędnościowe lub spróbować swoich sił na giełdzie, a uzyskany w tej sposób zysk czy odsetki, mogą pomóc nam po zakończeniu studiów i np. częściowo spłacić studencki zadłużenie

 

Czy warto?

 

Spróbować zawsze warto. Zasady udzielania kredytów preferencyjnych są co roku zbliżone, co pomaga ocenić możliwość otrzymania dofinansowania. Złożenie i rozpatrzenie wniosku jest bezpłatne, wystarczy sprawdzić potrzebne dokumenty i pilnować dat. A dodatkowe pieniądze mogą pomóc nam w przeżyciu wspaniałych chwil na studiach i cieszyć się młodością.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie