Dodatki do zasiłku rodzinnego

O jakie dodatki do zasiłku mogą ubiegać się rodziny, którym przysługują świadczenia rodzinne?

Dodatki do zasiłku rodzinnego
Rządowe dopłaty dla polskich rodzin

Zasiłek rodzinny to nie jedyne świadczenie przysługujące rodzicom bądź opiekunom wychowującym dzieci. Na jakie dodatki do zasiłku możemy liczyć w 2016 roku? Jakie kryteria należy spełnić, by mieć prawo ich otrzymywania?
 

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Rodzice bądź opiekunowie uprawnieni do otrzymywania zasiłku rodzinnego mogą liczyć również na dodatkowe świadczenia. Ich uzyskanie umożliwia spełnienie określonego kryterium dochodowego.
 

Becikowe

Becikowe to dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka. Jest to jednorazowe świadczenie wynoszące 1000 złotych i przysługujące rodzinom, w których miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1922 złotych.

W 2016 roku becikowe przeszło pewne zmiany, zapoczątkowane przez Waldemara Kosiniaka-Kamysza - tzw. "kosiniakowe". Osoby, które nie posiadały prawa do otrzymania becikowego w poprzednich latach (między innymi studenci, bezrobotni niezarejestrowani w UP czy osoby nie uiszczające składek ZUS), zyskują miesięczną dopłatę rządową w wysokości 1000 złotych przez pierwsze 52 tygodnie życia niemowlęcia. Warunkiem jest nie pobieranie zasiłku macierzyńskiego lub innego świadczenia ubezpieczeniowego.

 

Dla samotnie wychowujących dziecko

Osoby samotnie wychowujące dziecko mogą liczyć na 170 złotych świadczenia na jedno dziecko (nie więcej jednak niż 360 złotych na wszystkie pociechy). Jeśli wychowanek ma stwierdzoną niepełnosprawność kwota świadczenia zwiększa się o 80 złotych. Dodatek przysługuje rodzinom, w których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 674 złotych lub 764 złotych w przypadku rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne.

 

Opieka nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego

Dodatek do zasiłku rodzinnego wypłacany z tytułu opieki nad dziećmi w czasie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacany jest w kwocie 400 złotych miesięcznie przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące (w przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas tego samego porodu czas wypłacania świadczenia może zostać wydłużony do 36 miesięcy, a w przypadku osób wychowujących dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością do 72 miesięcy).

Dodatek przyznawany jest rodzinom, w których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 674 złotych lub 764 złotych w przypadku rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne.

 

Dla rodzin wielodzietnych

Dodatek przyznawany rodzinom wielodzietnym wynosi 80 złotych miesięcznie na trzecie i każde kolejne dziecko w przypadku rodzin, w których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 674 złotych lub 764 złotych w przypadku rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne.

 

Dla rozpoczynających rok szkolny

Dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko roku szkolnego wynosi 100 złotych i jest wypłacany jednorazowo. Przysługuje rodzinom, w których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 674 złotych lub 764 złotych w przypadku rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne.

 

Dla dzieci uczących się poza miejscem zamieszkania

Rodziny, w których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 674 złotych lub 764 złotych w przypadku rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne mogą otrzymywać 90 złotych miesięcznie na dziecko przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy ze względu na zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna albo artystyczna realizująca obowiązek szkolny dziecka, a także szkoła podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności.

50 złotych miesięcznie przysługuje rodzinom przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy ze względu na dojazdy z miejsca zamieszkania do szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny dziecka.

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością

Rodzina, w której miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 674 złotych lub 764 złotych w przypadku rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne ma prawo otrzymywania 60 złotych miesięcznie dla dziecka młodszego niż pięcioletnie i 80 złotych miesięcznie dla dzieci powyżej piątego roku życia do momentu ukończenia przez nie 24 lat i posiadania ważnego orzeczenia o niepełnosprawności.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie