Dotacje z urzędu pracy na startup

Bezrobotni z pomysłem na biznes mogą starać się o dotacje na rozruszanie startupu w Urzędzie Pracy. 

Dotacje z urzędu pracy na startup
Jak uzyskać dofinansowanie na nową działalność z UP?

Jeśli chcielibyśmy otrzymać dotacje z Urzędu Pracy, musimy posiadać status osoby bezrobotnej od minimum 3 miesięcy. Co więcej,w ciągu roku poprzedzającego złożenie wniosku nie mamy prawa być aktywni gospodarczo i prowadzić własnej działalności. Nie możemy też korzystać z innych form publicznego finansowania ani odmówić w przypadku pojawienia się oferty zatrudnienia.

Wysokość dotacji

Główny Urząd Statystyczny ogłasza wysokość minimalnych średnich płac za każdy kwartał. 

Wysokość ta staje się bazą do obliczenia maksymalnej kwoty przyznawanych przez Urząd Pracy pieniędzy, która nie może przekroczyć sześciokrotności wyznaczonej przez GUS średniej płacy minimalnej za miniony kwartał. Dotacje według ostatnich danych mogą więc wynosić około 21 tysięcy złotych, Urząd Pracy może jednak dowolnie manipulować kwotą i przyznać wnioskującemu niższe dotacje.

Jak wnioskować o dotacje?

Wnioskujący musi przedstawić w Urzędzie Pracy dokument noszący znamiona biznesplanu

 • charakteryzujący działalność, którą chcemy prowadzić, 
 • definiujących rynek, 
 • konkurencję, 
 • potencjalnych klientów, 
 • produkt i 
 • kosztorys przedsięwzięcia. 

Wzór wniosku znaleźć można na stronach internetowych urzędów oraz w instytucjach. 

Składać je powinniśmy tylko w terminach ogłaszanych na bieżąco przez placówki. W formularzu musimy zawrzeć: 

 • informacje o zabezpieczeniu spłaty - zabezpieczeniem może być weksel, różne formy poręczeń majątkowych, gwarancje bankowe czy unieruchomienie rachunku osobistego,
 • dokumentację potwierdzającą kwalifikacje do prowadzenia działalności, na którą chcemy otrzymać dotację,
 • potwierdzenie posiadania lokalu na prowadzenie działalności,
 • kopia dowodu osobistego.

We wniosku podać musimy również swoje dane osobowe oraz zgodę współmałżonka na ubieganie się o dofinansowanie. 

Jaki startup ma szansę otrzymać dotacje?

Niektóre branże cieszą się większym uznaniem Urzędu Pracy i mogą spotkać się z większą ich przychylnością. 

 • Warto roważyć założenie startupu w obszarze budowlanym lub usługowym. Na aprobatę liczyć mogą też bezrobotni planujący prowadzenie własnego sklepu. 
 • Dotacje z całą pewnością nie zostaną przyznane ubiegającym się o pieniądze na prowadzenie działalności o charakterze akwizycyjnym lub polegającą na handlu obwoźnym. 

Oczywiście najważniejszy jest pomysł, który musi być innowacyjny, ale i bezpieczny z realnymi szansami utrzymania się na rynku. Zwiększeniem szans na otrzymanie dotacji jest nasze zaangażowanie w projekt, dobre merytoryczne przygotowanie argumentów oraz znajomość know-how, które możemy udokumentować.

Przeznaczenie dofinansowania

Otrzymane dofinansowanie spożytkować można jedynie w sposób zgodny z umową, do których może należeć:

 • zakup maszyn i urządzeń, 
 • wykupienie domen internetowych, 
 • kampanię reklamową, 
 • sprzęt operacyjny, 
 • surowce czy 
 • materiały na remont. 

Jeśli spożytkujemy dotacje niezgodnie z warunkami umowy lub nie utrzymamy się na rynku przez co najmniej rok od momentu otrzymania dotacji, będziemy musieli zwrócić otrzymane pieniądze.

Startup to bez wątpienia dobry sposób na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Jeśli spełniamy określone przez Urząd Pracy warunki, możemy spróbować ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Czytaj również:
Na jakie warunki kredytowania może liczyć młoda firma? »
Własny biznes 2015: jak sfinansować startup? »
Wskaźniki płynności finansowej firmy »
Bankowe źródła finansowania przedsiębiorstw »
Dobry pomysł na biznes przyszłości »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie