Elektroniczne zwolnienie lekarskie e-ZLA

Elektroniczne zwolnienie lekarskie to szybki i wygodny sposób na wypełnienie formularza i przesłanie go pracodawcy bądź ZUS.

Elektroniczne zwolnienie lekarskie e-ZLA
Internetowe ułatwienie przy problemach zdrowotnych

Chociaż do końca roku 2017 z użycia nie wyjdą papierowe formularze zwolnień lekarskich, wygodną alternatywą dla tradycyjnych dokumentów mogą stać się wypełniane online e-ZLA. Elektroniczne zwolnienie lekarskie może zostać wystawione od 1 stycznia 2016 roku.
 

Elektroniczne zwolnienie – ułatwienie dla chorych i dla lekarzy

Wystawione przez lekarza elektroniczne zwolnienie przekazywane jest automatycznie dzięki platformie usług elektronicznych do ZUS oraz bezpośrednio do płatnika składek zainteresowanego powodem nieobecności pracownika.

Poufne zwolnienie nie zawiera informacji o rodzaju choroby, stanowi jednak wystarczający dowód dla pracodawcy na uznanie zasadności niepojawienia się zatrudnionego w miejscu pracy. Wystawione zwolnienie pojawia się na profilu ZUS oraz płatnika składek nie później niż następnego dnia roboczego po jego otrzymaniu.

 

Zyskuje lekarz

Pomysłodawcy elektronicznych formularzy zwolnień zapewniają, że nowa metoda jest dla lekarzy dużym ułatwieniem i usprawnieniem codziennych czynności. Wpisanie w systemie numeru PESEL ubezpieczonego chorego powoduje bowiem automatyczne uzupełnienie pozostałych danych.

Elektroniczne zwolnienie wyświetla lekarzowi podpowiedzi w postaci rozwijanej listy, z których może wybrać adres pacjenta bądź dane płatnika składek. System przyporządkowuje też chorobom numery statystyczne i kody literowe, a także sprawdza zgodność dat okresu niezdolności do pracy pacjenta z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

Zyskuje pacjent

Pacjent otrzymujący elektroniczne zwolnienie lekarski nie ma obowiązku dostarczania jego pisemnej wersji w nieprzekraczalnym terminie 7 dni swojemu pracodawcy bądź ZUS-owi. Oba podmioty zostaną poinformowane o wystawieniu dokumentu drogą elektroniczną, a gotowe zwolnienie zostanie im przedstawione do wglądu na ich profilu w systemie.

Brak konieczności dostarczenia zainteresowanym stronom papierowej wersji zwolnienia ogranicza do zera ryzyko utraty zasiłku chorobowego bądź opiekuńczego ze względu na przekroczenie siedmiodniowego terminu.

 

Zyskuje pracodawca

Zalogowani na platformie PUE pracodawcy zostaną bezzwłocznie poinformowani o wystawieniu pracownikowi elektronicznego zwolnienia lekarskiego – przesłany dokument będą mogli w każdej chwili otworzyć i wyświetlić.

Zgromadzenie wszystkich zwolnień pracowniczych w jednym miejscu na stronie portalu pozwala również na większą kontrolę prawidłowości ich wystawiania – pracodawca może wnioskować do ZUS o kontrolę wystawianych dokumentów.

Elektroniczne zwolnienie lekarskie to przyszłość medycznych formularzy. Od 1 stycznia 2018 roku zwolnienie będzie można wystawiać już tylko w takiej formie.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie