Krok po kroku: Emerytura częściowa

Emerytura częściowa nie wymaga od pobierających świadczenia konieczności rezygnacji z pracy. komu przysługuje?

Krok po kroku: Emerytura częściowa
System emerytalny w Polsce

Emerytura częściowa pozwala na łączenie pracy zawodowej z prawem do pobierania świadczeń w pełnym wymiarze. Kto może skorzystać z przysługującego mu przywileju przejścia na emeryturę częściową?
 

ABC emerytury częściowej

 

Kiedy emerytura częściowa?

Nowelizacja ustawy emerytalnej z 2012 roku przewiduje wiele możliwości pobierania świadczeń emerytalnych. Należą do nich między innymi:
 
  • wcześniejsze emerytury wynikające ze szczególnych warunków zatrudnienia,
  • emerytury pomostowe czy
  • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Emerytura częściowa jest jedną z przewidzianych w ustawie opcji pobierania świadczeń przez osoby, które:
 
  1. osiągnęły wiek co najmniej 62 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn oraz
  2. wypracowały okres składkowy i nieskładkowy nie krótszy niż 35 lat w przypadku kobiet i 40 lat w przypadku mężczyzn.

Emerytura częściowa przysługuje tylko osobom spełniającym oba warunki jednocześnie.

 

Okresy składkowe i nieskładkowe

Ustalając staż kwalifikujący do pobierania świadczenia emerytalnego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wliczy w konieczny do uzyskania wymiar 35 (dla kobiet) bądź 45 (dla mężczyzn) lat wszystkie okresy składkowe i nieskładkowe w wymiarze nie większym niż jedna trzecia udokumentowanych okresów składkowych.

Brakujące okresy mogą zostać uzupełnione udowodnioną pracą w gospodarstwie rolnym lub związaną z jego prowadzeniem oraz przysługującymi z tytułu niezdolności do pracy rentami.

 

Wysokość emerytury częściowej

Emerytura częściowa wypłacana będzie w wysokości równej połowie pełnej wartości emerytury. Bazą do wyliczeń jest suma zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz zwaloryzowanych składek emerytalnych zgromadzonych na indywidualnym rachunku ubezpieczonego.

Emerytura częściowa zostanie przekształcona na emeryturę zwykłą po osiągnięciu przez zatrudnionego 67 roku życia i rozwiązaniu umowy o pracę.

 

Emerytura częściowa – wniosek

Pragnący otrzymywać wcześniejsze świadczenia muszą złożyć w ZUS odpowiedni wniosek, uwzględniający kwestionariusz okresów składkowych i nieskładkowych oraz dokumentację je potwierdzającą (np. zaświadczenia z zakładów pracy czy legitymacje ubezpieczeniowe). Wniosek znaleźć można na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie