Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Zakładając działalność gospodarczą mamy możliwość wyboru formy opodatkowania naszej firmy. Jakie istnieją możliwości?

Formy opodatkowania działalności gospodarczej
Zasady ogólne czy ryczałt?

Świadomy wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i spółki bez osobowości prawnej mają do wyboru kilka form opodatkowania dochodów (względnie przychodów) uzyskiwanych z tytułu jej prowadzenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT od angielskiego "Personal Income Tax"). 

Decydując która forma będzie najodpowiedniejsza w naszym przypadku, należu zapoznać się z regulacjami prawnymi lub uzyskać poradę w urzędzie skarbowym albo od księgowego.

Rozliczenie na zasadach ogólnych

Podstawą opodatkowania na zasadach ogólnych jest dochód stanowiący różnicę między kwotą przychodów a sumą kosztów. 

Z tej formy można korzystać bez względu na rodzaj działalności oraz poziom przychodów. Składowe podlegają ewidencji w księgach przychodów i rozchodów lub, po przekroczeniu wartości rocznych przychodów w wysokości równowartości 1,2 miliona Euro (z VAT), w księgach rachunkowych, prowadzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości (tzw. pełna księgowość). Te ostatnie należy także prowadzić od początku roku następującego po roku podatkowym, w którym przedsiębiorca przekroczył wymieniony przychód. 

Rozliczenie na zasadach ogólnych może być dokonywane według:

  • skali podatkowej, będącej domyślną formą, w roku 2015 wynoszącej 18% do sumy dochodu nie większej niż 85 528 zł oraz 32% od nadwyżki ponad wymienioną wartość (kwota wolna od podatku to 3 091 zł),
  • stawki liniowej, która w 2015 roku wynosi 19% i obejmuje wszystkie dochody.

Formy zryczałtowane

Taki sposób rozliczania się z fiskusem obwarowany jest ograniczeniami i ma ułatwić działalności firmom o jednym kierunku działalności (poza np. lombardami, kantorami, czy aptekami). 

Przedsiębiorca ma do wyboru dwie formy znacząco różniące się od dostępnych przy rozliczeniu na zasadach ogólnych.

1.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dostępny jest dla określonych rodzajów działalności, determinujących jego wymiar (od 3% do 20%). 

Podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów, które należy ewidencjonować. Limitem rocznych przychodów pozwalającym na stosowanie ryczałtu jest równowartość 150 000 Euro. Przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku przekroczyli powyższą wartość muszą wybrać rozliczenie na zasadach ogólnych.

2.

Karta podatkowa stanowi formę rozliczenia podatkowego nie powiązanego z wysokością osiągniętego przychodu. Wysokość podatku wyrażoną konkretną kwotą ustala organ podatkowy. 

Z takiego rozwiązania mogą korzystać podmioty prowadzące ściśle określone rodzaje działalności gospodarczej usługowej, wytwórczej lub usługowo-handlowej wyłącznie na terenie RP i w ramach określonych dla nich limitów obrotów. 

Przy ustalaniu wysokości podatku brana jest także liczba zatrudnionych oraz liczba mieszkańców miejscowości działania przedsiębiorcy.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie