Co to jest Fundusz Emerytur Pomostowych?

Jakie funkcje spełnia Fundusz Emerytur Pomostowych i komu wypłaca należne świadczenia?

Co to jest Fundusz Emerytur Pomostowych?
Emerytury pomostowe wypłacane są ściśle określonym grupom pracowniczym

Fundusz Emerytur Pomostowych został utworzony w 2010 roku jako organ państwowy, którego podstawowym celem jest gromadzenie środków na wypłatę świadczeń pomostowych. Przybliżamy jak działa Fundusz i komu przysługują wypłacane z jego ramienia emerytury pomostowe.

Emerytura pomostowa - zasady

Zgodnie z postanowieniami ustawy z 2008 roku do emerytur pomostowych mają prawo pracownicy:

  • urodzeni po 31 grudnia 1948 roku oraz
  • zatrudnieni co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub
  • wykonywali zadania o szczególnym charakterze.

Pod tymi tajemniczymi pojęciami kryją się prace:

  • związane z niezwykle uciążliwymi dla zdrowia czy życia warunkami,
  • wymagające ponadprzeciętnych warunków psychofizycznych lub
  • wymagające szczególnej odpowiedzialności za otoczenie.

Przedstawicielami zawodów spełniających warunki o których mowa w ustawie mogą być górnicy, kominiarze, anestezjolodzy, ratownicy TOPR, kontrolerzy ruchu lotniczego czy dekarze. Pełną listę prac szczególnych można znaleźć w załącznikach Ustawy o emeryturach pomostowych.

Zatrudniający pracowników wykonujących zadania o szczególnym charakterze mają obowiązek odprowadzać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Ich wysokość równa jest 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a odprowadzana jest jedynie przez płatnika - nie pochodzi z wynagrodzenia pracownika, pracodawca może jednak wliczyć ją w koszty. Składki muszą być odprowadzane w okresie wykonywania wyżej wymienionych prac.

Jak działa Fundusz Emerytur Pomostowych

FEP jest finansowany ze składek, budżetowych dotacji państwa oraz pochodzących z oprocentowania należących do niego rachunków bankowych i lokat.

Do głównych zadań Funduszu należą:

  • opłacanie emerytur pomostowych,
  • pokrywanie wszelkich odsetek związanych z niewypłaceniem świadczeń na czas oraz
  • opłacanie odpisów stanowiących przychód z ramienia ZUS.

Kwota odpisów jest uzależniona od sporządzanego każdego roku planu finansowego, który zatwierdzony musi zostać przez ministerstwa Finansów. Wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytur Pomostowych przygotowuje roczne podsumowania zrealizowanego planu wraz ze sprawozdaniami finansowymi. Opracowuje również prognostyczne analizy wpływów i wydatków na kolejne pięć lat w oparciu o regulacje dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych oraz sporządza plan zarządzania środkami pieniężnymi w każdym kolejnym roku.

Wolne środki finansowe Fundusz Emerytur Pomostowych umieszcza na bankowych lokatach lub w emitowanych przez Skarb Państwa papierach wartościowych, zwiększając dostępne zasoby pieniężne.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:
OFE czy ZUS? Poznaj najważniejsze Fakty »
Jak oszczędzać na emeryturę »
System emerytalny w Polsce »
Co robić na emeryturze? »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie