Gdzie zgłosić zmianę adresu domowego?

Jeżeli zmieniamy miejsce zamieszkania, warto zatroszczyć się również o aktualizację adresu zameldowania. Gdzie zgłosić nowy adres i kogo poinformować?
 

Gdzie zgłosić zmianę adresu domowego?
Nowy adres i obowiązki obywatela

Przeprowadzka to duże przedsięwzięcie i kiedy już rozpakujemy wszystkie kartony i złożymy meble, nie spoczywajmy na laurach i zaktualizujmy także nasze dokumenty. Czy wiecie, gdzie zgłosić nowy adres?

Krok po kroku: Zmiana adresu zamieszkania

 

Adres korespondencyjny

Konieczność zgłoszenia zmiany adresu zależy od naszej chęci i potrzeby posiadania nowego meldunku. Często zmieniamy bowiem jedynie adres korespondencyjny, utrzymując w oficjalnych rekordach stały adres zameldowania.

Zmieniając zatem adres zamieszkania, czyli korespondencyjny, konieczne będzie zaktualizowanie naszych danych związanych z podatkami. W tym celu wypełnić należy formularz ZAP-3 i złożyć go w urzędzie skarbowym, który jest właściwy dla nowego adresu.

W przypadku chęci zmiany adresu zameldowania, obowiązków będzie nieco więcej. Cały proces tłumaczymy poniżej:
 

Wymeldowanie | Zameldowanie

Czy wiedzieliście, że jeszcze jakiś czas temu w celu zmiany stałego adresu trzeba było wybrać się do dotychczasowego urzędu dzielnicy, aby się wymeldować? Po przeprowadzce natomiast czekały nas odwiedziny w nowym urzędzie, aby zameldować się na nowo?

Dzisiaj należy już tylko zameldować się w nowym miejscu. Aktualizacja automatycznie spowoduje zmianę adresu. Pamiętajmy, iż obowiązek meldunkowy powinniśmy spełnić w ciągu 30 dni od zmiany miejsca stałego pobytu.

Zmień dostawcę prądu i zacznij oszczędzać! sprawdź >> Jeśli jednak chcemy wymeldować się przed zameldowaniem w nowym miejscu, nadal mamy taką możliwość. W tym udajemy się do odpowiedniego urzędu gminy z wypełnionym wnioskiem o chęci wymeldowania. Nowy pobyt stały może zostać zgłoszony w późniejszym terminie.

Dobrą wiadomością jest możliwość uniknięcia czekania w kolejce i tracenia czasu w nowym urzędzie gminy. Spotkanie w związku z zameldowaniem można umówić przez internet. Wystarczy odwiedzić stronę internetową danego urzędu, gdzie znajdziecie specjalny formularz, na którym należy wskazać odpowiedni wydział i termin spotkania. Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymamy potwierdzenie rezerwacji na maila wraz z identyfikatorem przyszłej wizyty.
 

Dokumenty meldunkowe


Aby zmienić adres zameldowania, trzeba wybrac się do urzędu gminy - pamietajmy, iż zmiany meldunku musimy dokonać osobiście lub przez pośrednika. Cały proces nie należy do długich. Zazwyczaj potrzebować będziecie pół godziny na dokonanie niezbędnych formalności.

Obowiązkowo powinniśmy posiadać następujące dokumenty:

 • dowód osobisty
 • akt notarialny, który potwierdzi własność mieszkania lub pisemną zgodę właściciela na zameldowanie oraz potwierdzenie stałego pobytu (konieczne będzie złożenie podpisu właściciela lokalu na formularzu)
 • formularz zgłoszenia stałego pobytu
 • potwierdzenie wymeldowania z poprzedniego stałego pobytu, w przypadku dokonania tej czynności wcześniej

Każda meldowana osoba musi posiadać oddzielnie wypełniony formularz, nie wyłączając osób nieletnich. Aby dokonać meldunku naszych dzieci, konieczne będzie przedstawienie ich dokumentu tożsamości (dowodu osobistego / paszportu) lub skróconego odpis aktu urodzenia. Osoba nieletnia może zostać zameldowana przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Możesz płacić mniej za internet! Bez lojalki sprawdź>> Nowy adres zameldowania zaczyna obowiązywać od dnia złożenia wniosku. Automatycznie zostaje aktualizowany rejestr PESEL, który zawiera wszelkie dane o obywatelu. Urząd Skarbowy zostanie poinformowany po aktualizacji danych w rejestrze, co zwalnia nas z obowiązku składania oddzielnego formularza.

Po dokonaniu zameldowania, w urzędzie otrzymamy potwierdzenie zmiany adresu stałego pobuty. Za pomocą takiego dokumentu możemy bez problemu zawierać różnego rodzaju umowy, na przykład:

 • dotyczące usług telekomunikacyjnych
 • otwarcia konto w banku
 • kupna/sprzedaży
 

Nowy adres = Nowe dokumenty


Dowód osobisty i paszport - NIE

Od marca ubiegłego roku, czyli w raz z wejściem w życie nowych dowodów osobistych, zmieniając miejsce zameldowania, nie mamy obowiązku wymiany naszego dowodu osobistego. Oczywiście jeżeli pragniemy wyrobić nowy dowód, zawsze możemy o niego wnioskować. Pamiętajcie, aby przygotować aktualne zdjęcie, dotychczasowy dowód osobisty oraz wypełniony wniosek o wymianę dowodu na nowy.

Nie musimy także wymieniać paszportu.


Prawo jazdy – TAK

Przy zmianie adresu, pamiętajmy, aby obowiązkowo wymienić prawo jazdy. Warto wiedzieć, że po zmianie przepisów prawo jazdy, które zostało wydane po 2013 roku może być ważne maksymalnie 15 lat. Jeżeli macie prawo jazdy bez terminu ważności, miejcie świadomość, że po wymianie będzie już wydany na maksymalnie dozwolony czas.

Aby wymienić prawo jazdy przygotujcie stary dokument, odpowiednio wykonane zdjęcie oraz wniosek o wydanie nowego.

Inne instytucje – TAK

Gdzie zgłosić zmianę nowego adresu zamieszkania czy zameldowania poza urzędami? Otóż pamiętajcie o wszelkich instytucjach, w których adres figuruje.

 • Nasz bank – aby dane były aktualne na rachunku
 • ZUS / OFE
 • Jeżeli mamy umowy ubezpieczeniowe, poinformujmy o zmianie adresu firmę
 • Pamiętajmy o aktualizacji adresu firmy telekomunikacyjne (telewizja, telefon, Internet)
 • Także pracodawca powinien mieć nasz aktualny adres zameldowania
 • Warto udać się również do przychodni lekarskiej, aby zmienić dane
 • Poinformujmy także dostawcę energii (gaz, prąd, woda)
 • Jeśli jesteśmy rodzicami, nie zapomnijmy o zgłoszeniu zmiany adresu w szkole lub przedszkolu naszego dziecka

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie