Gdzie należy zgłosić zmianę adresu firmy?

Gdzie należy zgłosić zmianę adresu firmy?
Zmiana siedzimy firmy? Dowiedz się kogo powiadomić

Prowadzący działalność gospodarczą doskonale wiedzą, jak wiele sytuacji może wymusić zmianę adresu firmy: dotychczas wynajmowany lokal przestał spełniać swoją funkcję, rozrastające się przedsiębiorstwo wymaga dzierżawy większych powierzchni zakładowych, a zmiana mieszkania pociąga za sobą automatycznie zmianę adresu firmy prowadzonej z domu. Przenosiny do nowych pomieszczeń to nie tylko spore wyzwanie logistyczne, ale i konieczność okiełznania wymaganych formalności. Gdzie należy zgłosić zmianę adresu firmy?

Nowy adres w CEIDG

Pierwszym podmiotem, o którym należy pamiętać zgłaszając zmianę adresu firmy jest CEIDG. Aktualizacja wpisu powinna zostać dokonana za pośrednictwem tego samego formularza, którym posługujemy się, rejestrując działalność – CEIDG-1. Dokument wypełnić można w wersji online, zaznaczając w punkcie 01 chęć zmiany wpisu w CEIDG, a następnie wypisując wszystkie rubryki odnoszące się do zmiany adresu firmy. Ustawowo przysługujący przedsiębiorcom czas zgłoszenia zmiany to 7 dni od momentu jej odnotowania. Im szybciej jednak zaktualizujemy dane tym lepiej – każdy, kto zwleka z przekazaniem informacji o zmianie adresu firmy naraża się na ryzyko kar.

Przesłanie zaktualizowanych danych do CEIDG zwolni nas z obowiązku poinformowania o zmianie adresu firmy Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego oraz ZUS lub KRUS – wszystkie podmioty zostaną automatycznie powiadomione o zmianie.

VATowiec i nowy adres

W przypadku firm, które są tzw. VATowcami, warto upewnić się czy wypełnienie wniosku CEIDG uaktualni nasze dane. Podatnicy VAT mogą być bowiem zobowiązani do złożenia formularza VAT-R w celu zmiany danych adresowych przedsiębiorstwa. Informacje mogą pozostać niezmienione jeśli posiadamy różne urzędy skarbowe dla VAT i PIT.

Poinformuj swoich kontrahentów

O zmianie adresu firmy należy niezwłocznie poinformować wszystkich kontrahentów – aktualizacja danych oznacza bowiem konieczność wprowadzenia zmian do stosowanych umów oraz wzorów faktur. Każda faktura przygotowana ze wskazaniem starego adresu firmy wymagała będzie sporządzenia noty korygującej – szybkie poinformowanie o aktualizacji danych oszczędzi fatygi zarówno nam, jak i naszym kontrahentom.

Nowe miejsce pracy a pracownicy

W przypadku zmiany miejsca pracy, konieczne może być przygotowanie porozumienia zmieniającego z zatrudnionymi osobami. Dane adresowe firmy zawarte są w umowie o pracę, której każda zmiana podlega negocjacjom. Pracownik może nie wyrazić zgody na pracę w nowej siedzibie. Konieczność przygotowania wypowiedzenia zmieniającego pojawia się jednak głównie w przypadku zmian warunków pracy na gorsze.

Zmiany w rejestrze działalności regulowanej

Jeśli prowadzona aktywność gospodarcza ma charakter działalności regulowanej wymagającej spełnienia specjalnych warunków, adres firmy zaktualizować będziemy musieli również w rejestrze działalności regulowanej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od momentu nastąpienia zmiany danych.

Zmianę adresu firmy w przypadku miejsc odwiedzanych przez klientów w celu skorzystania z usług przedsiębiorstwa bądź nabycia jego produktów warto odnotować również w materiałach marketingowych.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie