Gdzie zgłosić zmianę nazwiska?

Bez względu na powód posiadania nowego nazwiska, poinformować będziemy musieli odpowiednie instytucje i podmioty. Gdzie zgłosić nowe dane osobowe?

Gdzie zgłosić zmianę nazwiska?
Nowe dane osobowe i obowiązek obywatela

Zmiana nazwiska to najczęściej wynik zawarcia związku małżeńskiego – wierne obowiązującej w Polsce tradycji mężatki przyjmują nazwisko ukochanego lub dodają kolejny człon do swojego.

Zmiana nazwiska może być jednak podyktowana również innym względami – coraz powszechniejsza jest praktyka rezygnacji z nazwisk, uchodzących za wulgarne bądź ośmieszające. Jakakolwiek jednak przyczyna stoi za zmianą – musi ona zostać udokumentowana i zgłoszona odpowiednim urzędom oraz instytucjom.

Nowe nazwisko do zgłoszenia

 

Dokumenty

Zmianę nazwiska zgłosić należy przede wszystkim w Urzędzie Miasta bądź Gminy, gdzie uzyskamy wystawiony na nowe dane dowód osobisty. Wniosek o wydanie nowego dokumentu powinien zawierać adnotację podającą przyczynę zmiany nazwiska - np. nowy stan cywilny. Pamiętaj, w przypadku zawarcia małżeństwa na zgłoszenie zmiany nazwiska masz 14 dni od daty podpisania aktu.

Zmieniając nazwisko musimy postarać się również o wydanie nowego paszportu. Na złożenie wniosku o aktualny dokument mamy w tym przypadku 30 dni. Odwiedzić będziemy musieli zatem dowolny punkt paszportowy na terenie kraju lub w polskiej placówce dyplomatycznej za granicą.

O konieczności wyrobienia nowych dokumentów poinformować musimy również urząd komunikacji, odpowiedzialny za wydawanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego pojazdu. Do wniosku dołączyć będziemy musieli szereg standardowych dokumentów, takich jak dowód osobisty, polisę OC, stary dowód rejestracyjny, potwierdzenie uiszczenia obowiązującej opłaty czy aktualne zdjęcie.

Zmianę nazwiska zgłosić odpowiednim organom muszą również studenci – dziekanat będzie odpowiedzialny za wydanie legitymacji studenckiej oraz indeksu na nowe nazwisko.
 

Urząd Skarbowy

Nowe dane osobowe muszą zostać również zgłoszone w odpowiednim urzędzie skarbowym. Od 1 stycznia 2012 zadanie uaktualnienia naszych danych w US zostało ułatwione i wymaga jedynie wypełnienia odpowiedniego wniosku - ZAP-3, który pozwala na zmianę informacji zawartych w ogólnopolskim rejestrze PESEL. Wiosek przekazać należy do odpowiedniego urzędu skarbowego. Podatnik zwolniony jest jednocześnie ze składania innych deklaracji o zmianie danych. ZAP-3 skierowany jest do osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są VATowcami. 
 

CEIDG

Wszystkie osoby prowadzące własną działalność gospodarczą zobowiązane są również do powiadomienia o zmianie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zmianę nazwiska zgłosić należy w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu zmiany danych. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Główny Urząd Statystyczny zostaną automatycznie poinformowane o zmianach danych we wpisie w CEIDG.
 

Kogo warto poinformować?

O nowych danych osobowych poinformować powinniśmy również:

  • lekarza rodzinnego,
  • ubezpieczycieli,
  • banki,
  • dostawców takich usług jak operator komórkowy, telewizja, internet czy telefon,
  • OFE,
  • wydawcę karty miejskiej czy biletu,
  • inne podmioty, z którymi wiążą nas prawnie zobowiązujące umowy.
 

Zmiana nazwiska pociąga za sobą szereg formalności. Ich dopełnienie pozwoli na uzyskanie nowych dokumentów oraz dalsze prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej. Warto więc zadbać o to, by zmianę nazwiska zgłosić wszystkim zainteresowanym podmiotom zaraz po przyjęciu nowego nazwiska.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie