Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

Głosowanie w wyborach tak prezydenckich, jak i parlamentarnych, nie jest ograniczone do naszego miejsca zameldowania. Poznaj sposoby na oddanie ważnego głosu z dala od domu.

Jak głosować poza miejscem zamieszkania?
Swój obywatelski obowiązek możemy spełnić poza domem

Październikowe wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. Nie każdy chcący spełnić swój obywatelski obowiązek Polak uprawniony do głosowania będzie jedna w tym czasie w miejscu, w którym posiada stałe zameldowanie. Istnieje jednak kilka sposobów, aby głos mimo swojej nieobecności oddać.

Jak wyborca głosuje z dala od domu?

 

Głosuj korespondencyjnie

Każdy obywatel, który z różnych powodów nie może głosować w miejscu zamieszkania, może ten fakt zgłosić w urzędzie gminy, któremu podlega (w przypadku Warszawy w odpowiednim urzędzie dzielnicy), zgłaszając jednocześnie chęć głosowania korespondencyjnego. Informację i swój zamiar można zgłosić osobiście w urzędzie, pisemnie, telefaksem lub elektronicznie (np. poprzez wysłanie wiadomości email).

W tym celu urzędowi dostarczyć należy komplet następujących danych osobistych:

  • imiona i nazwisko
  • imię ojca
  • datę urodzenia oraz numer PESEL
  • informację o wyborach, w których chcemy wziąć udział
  • adres, na który wysłany zostanie pakiet
  • oświadczenie o wpisie do określonego rejestru wyborców

W urzędach miejskich czy gminy oraz w internecie można znaleźć specjalnie przygotowany druk, zatytułowany "Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego”, który ułatwi skompletowanie oraz dostarczenie potrzebnych danych odpowiedniemu organowi. Podczas składania wniosku należy mieć przy sobie dokument potwierdzający naszą tożsamość oraz, w przypadku osób niepełnosprawnych, zaświadczenie o niepełnosprawności. Jeśli wniosku nie składamy osobiście, powinniśmy przygotować numer dokumentu tożsamości.

Pakiet wyborczy uprawniający do głosowania korespondencyjnego zostanie dostarczony nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania i musi być odebrany osobiście przez głosującego. W otrzymanym pakiecie znajdziemy kartę do głosowania wraz z kopertą, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, kopertę zwrotną wraz z adresem oraz instrukcję. Pakiet może zostać przygotowany na potrzeby osób niewidomych i wyposażony w nakładkę na kartę głosowania w alfabecie Braille'a.

Termin zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnie wyznaczany jest odrębnie przy każdych wyborach, jednak najczęściej jest to około 2 tygodni przed ich wyznaczoną datą.


Wybory parlamentarne 2015: do 12 października

Głosowania w dowolnym miejscu

Jeśli wiemy, że w dniu wyborów przebywać będziemy poza miejscem stałego zameldowania jednak nie mamy pewności gdzie, możemy w naszym urzędzie gminy (lub odpowiednim urzędzie dzielnicy w przypadku mieszkańców stolicy) wnioskować o wydanie jednorazowego zaświadczenia uprawniającego do głosowania w każdym miejscu. Pamiętajmy jednak, iż nie otrzymamy duplikatu takiego dokumentu w przypadku zagubienia.

Wypełniony wniosek można przesłać urzędnikom również w formie elektronicznej lub telefaksem i odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną. Podczas odbioru zaświadczenia należy mieć przy sobie dowód osobisty. Osoba upoważniona również powinna posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający jej tożsamość oraz pisemne oświadczenie wyborcy o nadaniu pełnomocnictwa.


Wybory parlamentarne 2015: do 23 października

Dopisz się do spisu wyborców

Jak głosować w miejscu, w którym obecnie przebywamy, nie posiadając w nim stałego zameldowania? Wystarczy udać się do urzędu gminy (lub urzędu dzielnicy w przypadku pobytu w Warszawie), w którym chcielibyśmy oddać nasz głos w wyborach i wypełnić wniosek o dodanie do listy wyborców. Wniosek złożony może zostać osobiście wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość, niektóre urzędy pozwalają jednak na wysłanie dokumentu pocztą lub dostarczenie przez upoważnionego pośrednika.


Wybory parlamentarne 2015: do 20 października

Głosowanie przez pełnomocnika

Osoby niepełnosprawne oraz wyborcy po 75. roku życia mają prawo ustanowienia pełnomocnika, przez którego oddzadzą swój głos. Nadanie odpowiedniego upoważnienia odbywa się w obecności urzędnika i może zostać umówione w dowolnie wybranym miejscu, np. domu wyborcy. Pełnomocnictwo może zostać cofnięte najpóźniej 2 dni przed terminem wyborów.


Wybory parlamentarne 2015: do 16 października

Głosuj za granicą

Jak głosować w wyborach, jeśli przebywamy poza granicami kraju?

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyszło na przeciw potrzebom Polonii i stworzyło specjalny internetowy portal ewybory.msz.gov.pl. Na stronie wystarczy dokonać rejestracji po wybraniu sposobu głosowania - wyborca może wyrazić chęć oddania głosu korespondencyjnie lub w lokalnej komisji wyborczej (najczęściej będzie to konsulat lub ambasada RP) w dniu wyborów. 

Do rejestracji potrzebne będą nam dane z dowodu osobistego lub paszportu. Potwierdzenie udanej rejestracji w systemie zostanie wysłane na nasz adres mailowy w formacie PDF.

Zgłoszenia chęci głosowania na dowolny sposób w zagranicznej komisji wyborczej można również dokonać telefonicznie, listownie lub elektronicznie.


Wybory parlamentarne 2015: korespondencyjnie - do 7 października, osobiście - do 22 października

Oddanie głosu poza miejscem zamieszkania nie jest zatem zadaniem trudnym. Pamiętajmy jednak, że wypisanie się z listy wyborców w stałym miejscu zamieszkania na rzecz możliwości głosowania w inny sposób odbiera nam prawo do powrotu. Przemyślmy zatem dobrze naszą decyzję, aby nie stracić szansy na oddanie głosu.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie