Jak ustalić harmonogram spłaty kredytu

Harmonogram spłaty to dokument określający wysokość kolejnych rat kredytu i wymagany termin ich uiszczenia. Jest podstawą kredytowych rozliczeń z bankiem. 

Jak ustalić harmonogram spłaty kredytu
Wysokość comiesięcznych rat zależy przede wszystkim od ich rodzaju

Harmonogram spłaty kredytu pozwala klientom banku zapoznać się z wysokością rat, jakie przyjdzie im spłacać oraz terminami ich regulowania. W przypadku rat stałych harmonogram kredytu nie będzie ulegał zmianom, w przypadku rat zmiennych (malejących) powinien być na bieżąco aktualizowany przez bank zgodnie z wahaniami współczynnika WIBOR.

Harmonogram spłaty: stała rata

Harmonogram spłaty kredytu ze stałym oprocentowaniem ustalany jest na podstawie uzgodnionych z bankiem rat o takiej samej wysokości. 

Rata kredytu uzależniona jest od oprocentowania zadłużenia, a to waha się w zależności od: 

 • banku, 
 • rodzaju kredytu oraz 
 • zdolności kredytowej klienta, 

w większości przypadków jest jednak wyższe od oprocentowania kredytów ze zmienną ratą. 

Pamiętajmy, że stałe oprocentowanie w większości banków jest zabiegiem czasowym:

 • w niektórych raty niezależne od wahań stóp procentowych na rynku międzybankowym naliczane są przez okres pierwszych 10-15 lat
 • w innych jedynie przez dwa pierwsze lata kredytowania. 

Harmonogram spłaty uwzględnia zarówno część odsetkową raty, jak i jej część kapitałową. 

 • Oznacza to w praktyce, że nasz dług nigdy nie zmniejszy się o wysokość całkowitej miesięcznej wpłaty, a jedynie o jej kapitałową część. 
 • Odsetkowa część to swoiste wynagrodzenie dla banku za wypożyczenie nam pieniędzy. 

Z harmonogramu wynikać będzie, że na początku spłacać będziemy więcej odsetek niż kapitału, a z czasem proporcje te się odwrócą.

Harmonogram spłaty: zmienna rata

Harmonogram spłaty kredytu podlegającego zmiennemu oprocentowaniu, oparty jest na schemacie 

 • rat kapitałowo-odsetkowych uzależnionych od marży, będącej stałą częścią oprocentowania, oraz 
 • jego zmiennego elementu – na przykład wskaźnika WIBOR. 

Ustalony na początku harmonogram spłaty zawierał będzie kwoty kolejnych rat, wyznaczone na bazie bieżącej stawki oprocentowania

 • Z biegiem czasu bank zweryfikuje, czy oprocentowanie, związane ściśle z ceną pieniądza na rynku międzybankowym, nie uległo zauważlnej zmianie. 
 • W przypadku, gdyby zmiana była znacząca, bank ustali nowe oprocentowanie kredytu i prześle klientowi zaktualizowany harmonogram spłaty. 

Pamiętajmy, by omówić warunki dokonywania zmian w harmonogramie z przedstawicielem banku i zawrzeć odpowiednie informacje w umowie.

Harmonogram spłaty kredytu powinien nam zostać dostarczony przez bank odpowiednio wcześnie, byśmy mogli zapoznać się z koniecznymi do zapłaty ratami i uregulować je w terminie. Jego nieotrzymanie nie zwalnia nas jednak z konieczności uiszczenia spłaty, skonsultujmy się więc jak najszybciej z bankiem, by nie ponosić dodatkowych opłat za opóźnienie wpłaty.  

Więcej o ratach kredytu:
Raty równe czy malejące – którą formę spłaty wybrać? »
Czy możliwe jest zniesienie raty kredytu? »
Czym skutkuje spóźniona rata kredytu? »
Jak obliczana jest rata kredytu? »
Czy rata kredytu może być nieoprocentowana? »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie