Własny biznes: Ile kosztuje pracownik?

Ile kosztuje pracownik w zależności od rodzaju zaproponowanej mu umowy?

Własny biznes: Ile kosztuje pracownik?
Składki opłacane na rzecz pracowników

Dobry pracownik stanowi o sile przedsiębiorstwa i może być jego największym atutem. Szukając podwładnych zwracamy uwagę nie tylko na posiadane przez nich wykształcenie, doświadczenie zawodowe czy przebyte kursy, ale i niezwykle ważne umiejętności miękkie, takie jak zdolność do pracy w grupie czy liderowania innym.

Każda zatrudniona osoba to jednak również koszt dla pracodawcy. Od czego zależy i jak jest obliczany?
 

Pracodawco, ile kosztuje pracownik?

 

Wybierz rodzaj umowy

Koszty zatrudnienia pracownika zależą w głównej mierze od rodzaju zaoferowanej mu umowy. Inną kwotę zapłacimy za zatrudnionego na umowę zlecenie, inną za pracującego w oparciu o umowę o pracę, jeszcze inną w przypadku osób wykonujących swoje zadania na bazie umowy o dzieło.

W 2016 roku odnotowaliśmy wzrost minimalnego wynagrodzenia brutto. Jego wzrost z 1750 złotych brutto w 2015 roku do 1850 złotych brutto w nowym roku wpłynął na zmiany w wysokości kosztów zatrudnienia pracownika.

 

Umowa o pracę

Na całkowity koszt zatrudnienia pracownika w 2016 roku w przypadku osób pracujących w oparciu o umowę o pracę składają się obciążające pracodawcę i pracownika:
 
  • ubezpieczenie emerytalne wynoszące 9,76% wynagrodzenia minimalnego brutto,
  • ubezpieczenie rentowe w wysokości 6,5% wynagrodzenia minimalnego brutto,
  • ubezpieczenie wypadkowe wynoszące 1,8% wynagrodzenia minimalnego brutto,
  • fundusz pracy w wysokości 2,45% wynagrodzenia minimalnego brutto oraz
  • fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych w wysokości 0,1% wynagrodzenia minimalnego brutto.

Wysokość składek sumuje się do 381,28 złotych. Pamiętajmy, że pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę musimy też zapłacić nie mniej niż 1850 złotych brutto miesięcznie.

 

Umowa zlecenie

W przypadku osób zatrudnionych na umowę zlecenie koszt zatrudnienia pracownika będzie zależał od tego, czy praca w naszej firmie stanowi jego jedyne źródło dochodu.
 
  • Jeśli tak, całkowity koszt zatrudnienia pracownika będzie taki sam jak w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę – opłacimy wszystkie składki ubezpieczeniowe, fundusz pracy oraz fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych w łącznej wysokości 321,28 złotych, a samemu pracownikowi zapłacić będziemy musieli nie mniej niż 1850 złotych brutto miesięcznie.
  • W przypadku osób zatrudnionych dodatkowo w innej firmie osiągających tam dochód nie niższy niż wynagrodzenie minimalne, całkowity koszt zatrudnienia wyniesie nas jedynie równowartość minimalnego wynagrodzenia brutto.
  • Składek ubezpieczeniowych i funduszy nie będziemy musieli opłacać również w przypadku zatrudnienia studentów, którzy nie ukończyli 26 lat.
 

Umowa o dzieło

Najbardziej przejrzysta jest sytuacja zatrudnianych na podstawie umowy o dzieło pracowników. W ich przypadku pracodawca nie jest zobowiązany do odprowadzania jakichkolwiek składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jedynym kosztem zatrudnienia będzie więc wynagrodzenie brutto zatrudnionego.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie