Z okazji nowego roku obniżamy oprocentowanie pożyczki o 50%
RRSO 10,56%
Sprawdź koszty kredytu

Przykład reprezentatywny dla wariantu 10 000 zł na 24 miesiące: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,56%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 10 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 11 083,10 zł, oprocentowanie stałe: 4,74%, całkowity koszt kredytu: 1083,10 zł (w tym: prowizja: 554,09 zł (5,25%), odsetki: 529,01 zł), 24 równe, miesięczne raty w wysokości 461,79 zł. Kalkulacja została dokonana na 30.12.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Wartość oprocentowania i prowizji jest obniżona o 50% w stosunku do standardowej oferty pożyczki. Pożyczkę na dowód mogą otrzymać osoby mające relację z Bankiem oraz uzyskujące dochody m.in. z umowy o pracę, umowy-zlecenia lub umowy o dzieło. Aby otrzymać Pożyczkę na dowód, niezbędne jest posiadanie adresu e-mail. Szczegóły oferty w placówkach i na www.aliorbank.pl.

Zwiń

Jak zrozumieć indywidualny raport BIK

Każdy z nas posiada prawo do pełnej informacji o sobie, gromadzonej w rejestrach danych. Jednym z najważniejszych jest BIK, który rejestruje historię kredytową każdego z nas. Jak uzyskać dostęp do raportu BIK?

Jak zrozumieć indywidualny raport BIK
Dowiedz się, co wiedzą o Tobie banki

Decydując o przyznaniu kredytu ubiegającym się o niego klientom, tak banki, jak i większość firm pożyczkowych prześledzą ich historię w Biurze Informacji Kredytowej. Zawarte w rejestrze informacje pozwolą im ocenić wiarygodność finansową klienta i ryzyko związane z udzieleniem mu kredytu.

Dostęp do informacji w BIK posiadają jednak nie tylko współpracujące z nim instytucje finansowe. Zanim zgłosimy w banku chęć ubiegania się o finansowe wsparcie możemy sami ocenić nasze szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku o kredyt, przeglądając dane zgromadzone w Biurze. Poniżej krok po kroku wyjaśniamy jak uzyskać dostęp do informacji o naszej kondycji finansowej.

ABC raportów BIK

 

Rejestr BIK

Wszelkie dane gromadzone przez Biuro Informacji Kredytowej to wgląd w finansową przeszłość klienta. Opracowywane są na podstawie danych przesyłanych przez instytucje finansowe oraz usługodawców z różnych branż. Udzielane informacje opisują wszystkie dotychczas zaciągnięte zobowiązania oraz ich status spłaty.

Banki podchodzą do raportu bardzo indywidualnie, co sprawia, że choć jedna instytucja może nam na podstawie zgromadzonych w dokumencie danych odmówić przyznania kredytu, inna nie będzie miała przed tym żadnych oporów i uzna nas za wiarygodnego klienta zdolnego do spłaty zobowiązania.

Pamiętajmy również o tym, że brak jakichkolwiek informacji o kliencie w raporcie BIK działa na jego niekorzyść – banki nie mogą bowiem stwierdzić, jak klient zachowa się w obliczu posiadania kredytu. Warto więc przed złożeniem wniosku o przyznanie bankowego dofinansowania wypracować pozytywną historię w BIK, choćby poprzez regulowane terminowo limity na koncie bankowym czy spłacane na czas drobne pożyczki. Dobrym pomysłem jest również złożenie wniosku do naszych usługodawców o przesyłaniu na bieżąco danych o regularnym opłacaniu rachunków.

Jaki uzyskać wgląd w dane BIK?

Każdy klient, który zainteresowany jest pozyskaniem kluczowych dla banku informacji na temat swojej finansowej przeszłości, powinien założyć konto na stronie internetowej Biura Informacji Kredytowej bik.pl. Wystarczy dokonać rejestracji, wybrać typ konta oraz potwierdzić swoją tożsamość. Nasze dane osobowe mogą zostać poświadczone poprzez przesłanie skanu lub zdjęcia dowodu osobistego (+ wykonanie przelewu 1 zł na rachunek bankowy BIK), wykorzystanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub przesłanie na nasz adres listu poleconego z potwierdzeniem odbioru z kodem aktywacyjnym.

Do wyboru posiadamy 3 konta BIK:

 1. Konto Próbne - 60 dni bezpłatnego dostępu dla nowych klientów do własnych danych w BIK. Osoby, które wcześniej korzystały już z usług BIK, mogę reaktywować swoje konto za symboliczną opłatą 1 zł (+ VAT). Posiadanie konta próbnego pozwala na uzyskanie ograniczonego Profilu Kredytowego Plus, jednego BIK Passu oraz otrzymywanie Alertów BIK. Po okresie próbnym, nasze konto automatycznie zostanie zamienione na Podstawowe.
 2. Konto Podstawowe - posiadanie konta jest bezpłatne i umożliwia uzyskanie raz na 6 miesięcy darmowej Informacji Ustawowej przechowywanej w BIK, czyli ogólnego raportu z danymi o naszych aktualnych i przeszłych zobowiązaniach. Konto umożliwia również pobranie za opłatą Profilu Kredytowego Plus (36 zł), BIK Passu (23 zł) oraz aktywowanie Alertów BIK (19 zł).
 3. Konto Premium - posiada ważność 12 miesięcy i aktywowane jest po dokonaniu opłaty rocznej w wysokości 79 zł. Konto Premium daje możliwość uzyskania 12 kompletnych raportów Profilu Kredytowego Plus oraz 3 BIK Passów. Klient posiada również aktywną usługę Alertów BIK.

Raporty udostępniane po rejestracji na stronie BIK posiadają komplet informacji o naszej historii kredytowej.

Jak czytać dane przechowywane w BIK?

Biuro Informacji Kredytowej posiada różne formy przekazywania danych zainteresowanym klientom.

Profil Kredytowy Plus

to szczegółowy raport, pozwalający na przeanalizowanie oraz kontrolę własnej historii kredytowej. Pełna wersja dokumentu zawiera:

 • dane osobowe klienta
 • podsumowanie aktualnych zobowiązań - uwzględnia nie tylko zobowiązania własne, ale również poręczenia, gwarancje czy wspólne; posiada informacje o rodzaju, wysokości, terminowości spłat poszczególnych rat oraz kwocie pozostającej do uiszczenia
 • liczbę zobowiązań zamkniętych wraz z informacją o terminowości ich spłaty oraz datach rozpoczęcia i zakończenia
 • ilość zapytać o dane klienta
 • informację o upadłości konsumenckiej
 • ocenę punktową z zakresu od 192 do 631 (jedynie w pełnej wersji Profilu)

Punktowe podsumowanie naszej historii kredytowej (inaczej scoring) pozwala na jej porównanie z wynikami osiąganymi przez innych klientów i ocenę szans, jakie na ich tle mamy na uzyskanie kredytu. Scoring jest w pełni oparty o dane przesyłane do BIK przez instytucje finansowe. Poszczególne elementy profilu klienta otrzymują punkty, które zależą między innymi od terminowości spłaty rat, ich wysokości, czasu spóźnienia czy przekroczeń dostępnych limitów.

Jeśli nasz profil będzie zbliżony do innych klientów, którzy nie wykazują problemów w terminowej spłacie zobowiązań, otrzymamy wyższą ocenę punktową. Będzie to sygnał dla kredytodawców, iż prawdopodobieństwo braku spłaty jest stosunkowo niskie.

Ocena punktowa ulega zmianie z biegiem czasu - oznacza to, iż jeśli klient poprawi swoją sytuację finansową poprzez uregulowanie posiadanych zobowiązań i budowanie pozytywnej historii kredytowej, ma szansę na uzyskanie wyższego scoringu. BIK analizuje dane dane z ostatnich trzech lat, jeśli w danym okresie nie wystąpiły żadne nieprawidłowości, ocena punktowa nie będzie obniżona.

BIK Pass

to podsumowanie oceny punktowej klienta oraz ogólne informacje o posiadanych zobowiązaniach. BIK Pass może być traktowany jako indywidualny certyfikat wiarygodności finansowej. Zaprezentowanie dokumentu w instytucjach finansowych pozwala na zwiększenie szans na otrzymanie kredytu.

BIK Pass zawiera:

 • dane osobowe klienta
 • ocenę punktową
 • informację o terminowości spłat kredytów

W BIK Passie nie znajdują się kwoty posiadanych zobowiązań czy wysokość rat. Znaleźć można tam informacje o rodzaju oraz datach posiadanych i spłaconych zobowiązań.

BIK Pass może być wydrukowany i przekazany do wglądu dowolnej osobie lub instytucji. Dodatkowo, każdy dokument może zostać zweryfikowany na stronie internetowej BIK.

Alerty BIK

to najprostszy sposób kontroli informacji umieszczanych w BIK na nasz temat. Dzięki Alertom zostaniemy każdorazowo poinformowani o nowym wniosku kredytowym na nasze nazwisko, dodanym do systemu. Alert zostanie wysłany również w momencie opóźnienia w spłacie raty kredytowej.

Powiadomienia mogą być wysyłane za pośrednictwem wiadomości SMS lub email.

Alerty BIK pozwalają na zabezpieczenie się przed wyłudzeniami kredytów na nasze nazwisko oraz pogorszeniem naszej historii kredytowej.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Przeglądając dowolny raport BIK warto przyjrzeć się uważnie sekcji, w której wymienione są nasze zobowiązania. Przedstawione szczegółowe dane o kredytach już spłaconych i wciąż jeszcze spłacanych zawierają informacje o odnotowanych opóźnieniach w regulowaniu zadłużenia. Każda rata otrzymuje odpowiedni status w zależności od terminowości jej uiszczenia. Warto przeanalizować zgromadzone dane i sprawdzić ich zgodność z rzeczywistością - może się zdarzyć, iż mimo regularnego spłacania rat, bank nie przekazał na czas informacji. Podobnie sytuacja wygląda przy zobowiązaniach już zamkniętych - jeśli nasze uregulowane zadłużenie nadal widnienie na liście aktywnych, powinniśmy zgłosić się do banku.

Przyjrzyjmy się też podsumowaniu spłacanych kredytów. Wyszczególniona suma miesięcznych rat kredytów czy limitów (np. kart kredytowych, limitów na koncie osobistym) oraz pozostałych zadłużeń daje bankom informację o stopniu obciążenia domowego budżetu bieżącymi zobowiązaniami finansowymi i pozwala określić na podstawie dostarczonych dokumentów o naszych dochodach, czy będziemy w stanie udźwignąć kolejny kredyt i na jakich warunkach może on nam zostać przyznany. Jeśli widzimy więc, że sumaryczna kwota naszych zobowiązań finansowych jest sporym obciążeniem dla portfela, spróbujmy przed wnioskowaniem o kredyt zrezygnować z kart kredytowych czy limitów na rachunkach osobistych.

Raport BIK pozwoli ocenić, jak duża jest nasza szansa na otrzymanie bankowego kredytu na korzystnych warunkach, jednocześnie dając możliwość weryfikacji poprawności udostępnianych w dokumencie danych.

WARTO PRZECZYTAĆ:
Zalety posiadania danych w BIK »
4 mity o zdolności kredytowej »
Wszystko o credit scoring »
Jak zdolność kredytowa obliczana jest przez banki? »
Jak poprawnie wypełnić wniosek kredytowy? »
Krok po kroku: Jak czytać umowy przed podpisem »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie