Plusy i minusy intercyzy

Intercyza to coraz częściej wybierane rozwiązanie. Jakie są wady i zalety małżeńskiej rozdzielności majątkowej?

Plusy i minusy intercyzy
Małżeńskie decyzje finansowe

Chociaż przyjęło się uważać, że podpisanie intercyzy i podjęcie decyzji o rozdzielności majątkowej świadczą o ograniczonym zaufaniu do partnera, jednocześnie wieszcząc nieunikniony koniec związku, wiele par woli zabezpieczyć swoje finansowe interesy na wypadek rozstania z małżonkiem i ewentualnych kłótni o porozwodowy podział majątku. Jakie są plusy i minusy rozdzielności majątkowej?
 

O rozdzielności majątkowej

Podpisanie intercyzy ustanawiającej rozdzielność majątkową może nastąpić jeszcze przez zawarciem związku małżeńskiego lub już w trakcie jego trwania.

Umowa znosząca wspólnotę majątkową małżonków nie dotyczy dóbr i majątku posiadanego przez strony jeszcze przed wstąpieniem w związek małżeński, a jedynie tego wypracowanego przez partnerów w trakcie trwania małżeństwa. Wspólnota majątkowa oznaczałaby, że w przypadku rozwodu cały uzyskany po ślubie majątek pary, niezależnie od tego, jak duży był wkład każdej ze stron w jego tworzenie, zostanie rozdzielony na dwie równe części.

Intercyza ma chronić przed takim rozwiązaniem – godzący się na podpisanie umowy o rozdzielności majątkowej małżonkowie przyjmują do wiadomości, że w razie rozwodu każda ze stron otrzyma jedynie tę część majątku, na którą sama zapracowała.

 

Plusy rozdzielności majątkowej

 
  • Rozdzielność majątkowa to bez wątpienia spore ułatwienie dla tych, którzy, zarabiając własne pieniądze, nie lubią czuć się finansowo uzależnieni od drugiej osoby, prosząc o zgodę na dysponowanie gromadzonym na wspólnym koncie majątkiem.
 
  • Oczywistą zaletą rozdzielności majątkowej są jasne zasady funkcjonowania intercyzy pozwalające uniknąć kłótni o majątek w przypadku rozstania małżonków – obie strony zgodziły się bowiem na przyjęcie opisanych umową rozdzielności warunków.
 
  • Spisana przed wypracowaniem przez jednego z partnerów długu intercyza chroni również drugą stronę przed odpowiedzialnością finansową i karną wynikającą z nieuregulowanych przez małżonka zobowiązań finansowych – wierzyciele nie mogą rościć sobie praw do pieniędzy współmałżonka, jeśli ten zniósł wcześniej wspólnotę majątkową z partnerem.
 
  • Umowa o rozdzielności majątkowej daje też obu stronom prawo podejmowania ważnych finansowych decyzji bez zgody (a nawet wiedzy!) małżonka – banki nie będę mogły na przykład wymagać podpisu partnera na umowie o kredyt. 

 

Minusy rozdzielności majątkowej

Spisanie intercyzy narzuca na małżonków obowiązek wypełnienia i przesłania urzędom dwóch oddzielnych deklaracji podatkowych, a to może prowadzić do strat finansowych wynikających z niemożności odnotowania pewnych ulg podatkowych bądź odliczeń. Utrudnione zadanie będą miały również pary pragnące zaciągnąć kredyt na wspólny cel, na przykład budowę domu czy kupno mieszkania – zdolność kredytowa każdego z małżonków będzie rozpatrywana oddzielnie, a przez to zaniżona w porównaniu do wypracowanej wspólnie, co może skutecznie zmniejszyć szanse pary na uzyskanie kredytu na korzystnych warunkach.

Pamiętajmy, by podejmując decyzję o wprowadzeniu rozdzielności majątkowej dokładnie przemyśleć, czy na pewno się nam ona opłaci – nie wszystkie przyszłe zdarzenia da się przewidzieć, niektóre plany i finansowe prognozy z pewnością można jednak uwzględnić decydując o wspólnej majątkowej przyszłości.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie