Jak anulować mandat?

Mandat niesłusznie wystawiony? Nie zapomnij o swoich prawach i odwołaj się!
 

Jak anulować mandat?
Gdy funkcjonariusz nie ma racji…

Popełniając wykroczenie drogowe, mamy do wyboru dwie możliwości: przyjęcie mandatu, bądź, jeżeli kwestionujemy popełnienie zarzucanego nam czynu - odmowę jego przyjęcia. Przyjmując mandat, przyznajemy się do popełnionej winy.

Co jednak zrobić w przypadku, gdy dopiero po pewnym czasie uznamy, że mandat wystawiono nam niesłusznie? Jeżeli nie przekroczymy określonego terminu, mamy prawo do wystąpienia z wnioskiem o jego uchylenie. Jak postępować i od czego zacząć?
 

UCHYLENIE MANDATU: POSTĘPOWANIE

 

W JAKICH SYTUACJACH MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

Każda osoba, która jest przekonana o niesłuszności wystawionego mandatu może się od niego odwołać w terminie do 7 dni od momentu przyjęcia (pokwitowania) mandatu. Warto wiedzieć, że przeprowadzenie postępowania w sądzie jest nieodpłatne, a złożenie wniosku o uchylenie zdejmuje z nas obowiązek terminowego opłacenia mandatu.   

Wniosek o uchylenie mandatu można złożyć w sytuacjach, gdy:
 
 • popełnione działanie nie było wykroczeniem,
 • karę za dane działanie może wymierzyć jedynie sąd, tj. pod postacią aresztu, a nie kary grzywny,
 • dane działanie było uzasadnione: w obronie koniecznej bądź obronie dobra chronionego prawem (osobiste, społeczne, majątkowe lub niemajątkowe), czyli w sytuacjach nadzwyczajnych, np. ratując komuś życie,
 • dane działanie spowodowane było nasileniem w danym momencie stwierdzonej choroby psychicznej, upośledzeniem umysłowym bądź innym zaburzeniem czynności psychicznych (np. przekroczenie dozwolonej prędkości w wyniku ataku paniki, będącego skutkiem choroby psychicznej).
   
 

JAK NAPISAĆ WNIOSEK?

Niestety, nie istnieje ogólny wzór wniosku o uchylenie mandatu, trzeba go napisać samodzielnie.

Najważniejsze, by zawrzeć w nim wszystkie niezbędne dane, tj.:
 
 • imię i nazwisko
 • numer PESEL,
 • miejsce zamieszkania,
 • seria oraz numer mandatu,
 • dokładny opis zdarzenia oraz okoliczności, w wyniku których został wystawiony mandat oraz wyjaśnienie dlaczego powinien zostać uchylony.
   
 

ODWOŁANIE OD MANDATU: KROK PO KROKU

 

Krok 1:

Napisanie wniosku o uchylenie mandatu.
 

Krok 2:

Złożenie wniosku do sądu rejonowego (właściwego dla terenu, w którym mandat został wystawiony). Można to zrobić osobiście – wniosek należy zanieść do biura podawczego sądu lub pośrednio – listem poleconym skierowanym na adres sądu.
 

Krok 3:

Oczekiwanie na wyznaczenie daty posiedzenia – informacja dostarczana jest listownie przez sąd, w czasie najkrótszym jak to możliwe (nie ma jednak określonego terminu rozpatrzenia tego typu wniosku, sprawa w sądzie może potrwać nawet kilka miesięcy).
 

Krok 4:

Uczestnictwo w posiedzeniu sądowym lub oczekiwanie na decyzję sądu. Sędzia może wydać postanowienie o uchyleniu mandatu – wówczas nie będziemy musieli płacić wcale. Natomiast w przypadku odmowy uchylenia mandatu grzywna orzeczona przez sąd może być o wiele wyższa niż pierwotna wysokość mandatu.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie