Krok po kroku: Jak czytać umowy przed podpisem

Nasz podpis, który składamy na wielu dokumentach w ciągu naszego życia, ma dużą moc prawną. Czy wiesz jak sprawdzać przygotowywane w Twoim imieniu umowy?

Krok po kroku: Jak czytać umowy przed podpisem
Dowiedz się, co sprawdzić przed podpisaniem ważnego dokumentu

Nierzadko zdarza się, że zawiłe i skomplikowane formuły pisanych nieprzystępnym językiem prawników dokumenty skutecznie zniechęcają do zapoznania się z pełną treścią podpisywanej umowy.

O warunkach, na które się zgodziliśmy, często dowiadujemy się więc już po złożeniu podpisu w przypadku wystąpienia niespodziewanych dla nas, a wynikających z umowy, okoliczności. Wielu nieprzyjemnych sytuacji można jednak uniknąć, jeśli nauczymy się jak poprawnie zapoznać się z dokumentami.

Przeczytaj zanim podpiszesz!

 

Czas to pieniądz

Dokładnemu zapoznaniu się z treścią umowy warto poświęcić dużo czasu, szczególnie jeśli dotyczyć ma ona ważkich dla naszego portfela spraw.

Pamiętajmy, że cały dokument nie musi być przeczytany w siedzibie instytucji, z którą chcemy zawrzeć porozumienie – żadna firma nie powinna nam odmówić możliwości zabrania kopii umowy do domu, podobnie jak wymuszać natychmiastowego złożenia podpisu po pobieżnym zapoznaniu się z treścią dokumentu w gmachu instytucji.

Dajmy sobie czas na uważne przeczytanie dokumentu w domu, najlepiej wtedy, gdy będziemy wypoczęci i wolni od innych obowiązków. Podkreślmy wszystkie niepokojące nas zapisy, zwracając szczególną uwagę na te, których nie rozumiemy. Z przygotowanymi pytaniami zwróćmy się do przedstawiciela firmy, której umowę trzymamy w ręku – powinien nam on udzielić wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości.

RADA: w umowie powinnien być również zawarty termin na ewentualną zmianę decyzji i zerwanie porozumienia bez żadnych konsekwencji.

Mowa jest srebrem, a umowa złotem

Zwróćmy szczególną uwagę na to, czy wszystkie określone ustnie w rozmowie z przedstawicielem firmy warunki zostały zawarte na papierze – jeśli nie, mamy prawo ubiegać się o ich dopisanie. Jeśli negocjacje lub rozmowy prowadzone były również elektronicznie, np. poprzez wiadomości email - upewnijmy się o zawarciu wszelkich ustaleń w umowie.

Pamiętajmy też, by nie traktować pierwszej umowy jaką dostaniemy od instytucji, jako ostatecznej – wiele jej podpunktów może ulec zmianie, jeśli tylko odważymy się na negocjacje z firmą.

Nie zapomnijmy też szczególnie uważnie zapoznać się z informacjami o dodatkowych kosztach towarzyszących korzystaniu z usługi będącej przedmiotem umowy – często są one zawarte na papierze jako uwagi zapisane drobnym drukiem. Często stosowanym trikiem jest używanie odnośników, których wytłumaczenie umieszczane jest na końcu strony lub samej umowy. 

Pamiętajmy, że mamy prawo zapytać, czy umowa informuje o wszystkich kosztach finansowych, jakie poniesiemy i poprosić o wyjaśnienie ich zasadności. Zapoznajmy się z obowiązującymi karami za ewentualne zerwanie umowy lub niemożność sprostania jej warunkom – powinny być one wyszczególnione w dokumencie.

Umowa to również aneksy

Zwróćmy uwagę, czy w umowie istnieje nawiązanie do jej aneksów – jeśli tak, upewnijmy się, że wręczono nam również ich kopie i mamy możliwość zapoznania się z opisanymi w nich warunkami. Pamiętajmy, że aneksy są integralną częścią umowy i mamy obowiązek przestrzegać również zapisów w nich określonych.

Czytając, przyjrzyjmy się również przysługującym stronom umowy prawom – warto wiedzieć, na jakich zasadach moglibyśmy na przykład odstąpić od umowy we wcześniejszym terminie lub czego domagać się w przypadku naruszenia zasad umowy przez jej strony.

Dokładne zapoznanie się z treścią umowy zmniejsza ryzyko rozczarowań, a nawet problemów natury prawnej czy finansowej po jej podpisaniu. Pamiętajmy, by uważnie przeczytać cały dokument i zadawać pytania w razie jakichkolwiek wątpliwości.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie