Jak freelancer rozlicza się ze zleceniodawcą?

Freelancer, który nie ma stałego zatrudnienia i często zmienia pracodawców, musi zachować szczególną ostrożność w kwestiach zapłaty za wykonane dzieło. Jak wolni strzelcy rozliczają się ze zleceniodawcami?

Jak freelancer rozlicza się ze zleceniodawcą?
Freelancer rozlicza uzyskany przychód
  • umowa o dzieło
  • działalność gospodarcza
  • faktura VAT
  • umowa zlecenie

Freelancer, głównie dzięki rozwojowi Internetu, ma dzisiaj znacznie więcej możliwości rozwoju i pozyskiwania nowych zleceń niż jeszcze parę lat temu. Praca na własną rękę stała się bardzo opłacalna, a wyspecjalizowane serwisy online zrzeszające wolnych strzelców i zleceniodawców, chcących skorzystać z ich usług ograniczają konieczność samodzielnego szukania nowych ofert. Jak jednak freelancer, nie mający stałego zatrudnienia, rozlicza się ze zleceniodawcą?

 

Freelancer a własna działalność gospodarcza

 

Chociaż wielu programistów, tłumaczy czy zarządców serwerów myśli, iż w przypadku wykonywania różnorakich zleceń należy zarejestrować działalność gospodarczą, nie zawsze jest to prawdą i koniecznością. 

 

Regulacje prawne, odnoszące się do kwestii podatku dochodowego od osób fizycznych, dają freelancerom możliwość skorzystania z furtki, pozwalającej im określić źródła swojego przychodu jako:

 

  • „działalność osobistą”, 
  • „inne źródła przychodów” czy też 
  • „przychody z praw majątkowych”. 

 

Jeśli więc freelancer umiejętnie skorzysta z tych przepisów prawnych i zakwalifikuje swoją działalność do jednej z powyższych kategorii, nie będzie musiał rejestrować działalności gospodarczej.

 

Rozliczenie zależne od umowy

 

Sposób rozliczenia ze zleceniodawcą zależy od rodzaju umowy, jaką freelancer podpisuje – 

najczęściej są to umowy o dzieło czy umowy zlecenie, czasami zawierana jest dodatkowa umowa ramowa, ułatwiająca obu stronom rozliczenia i pozwalająca zaoszczędzić sporo czasu. 

 

Niezależnie od liczby wykonanych zleceń, a więc i podpisanych umów, działalność w ramach umowy zlecenia i umowy o dzieło można traktować jako aktywność osobistą, choć nie ma przeciwwskazań, by rozliczać je w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej.

 

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą najlepszym sposobem rozliczenia ze zleceniodawcą jest rozliczenie poprzez wystawioną fakturę VAT, zawierającą szczegóły zlecenia, nazwę firmy, jej NIP, przedmiot transakcji czy dane identyfikujące użytkowany dokument takie jak jego numer i data wystawienia.

 

Jak jeszcze można rozliczyć działalność freelancera?

 

  • Wielu freelancerów korzysta z opcji przedpłaty i dopiero po otrzymaniu środków na konto rozpoczyna pracę nad zleceniem. 
  • Istnieją również strony internetowe, które, po “sparowaniu” freelancera i zleceniodawcy, dbają również o rozliczenie umowy, pośrednicząc w transakcjach. Nieuczciwy użytkownik serwisu nie będzie miał na nią wstępu w przyszłości.

 

Za każdą wykonaną pracę należy się wynagrodzenie. Należy jednak pamiętać o poprawnym rozliczeniu otrzymanych pieniędzy.

 

Sprawdź również:

Jakie wady i zalety ma umowa zlecenie? »

Jakie wady i zalety ma umowa o dzieło? »

 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie