7 porad jak napisać cv po angielsku

Dobrze przygotowane CV w języku angielskim może być przepustką do wymarzonego stanowiska. Jak je napisać?

7 porad jak napisać cv po angielsku
Porady pisania życiorysu w obcym języku

Coraz więcej pracodawców wymaga od kandydatów zgłaszających chęć pracy w firmie przesłania CV zarówno w języku polskim, jak i angielskim. To drugie jest oczywiście niezbędne, jeśli aplikujemy do pracy za granicą, szczególnie gdy pracodawca wymaga bardzo dobrej znajomości języka obcego. Jak przygotować odpowiedni dokument?
 

CV po angielsku

W większości krajów anglojęzycznych CV, podobnie jak w Polsce, jest określeniem przedstawianego w skróconej formie życiorysu z wypunktowaniem najważniejszych danych osobowych, osiągnięć zawodowych oraz edukacyjnych. Życiorys przesyłany australijskim pracodawcom może być jednak nazwany i CV, i resume.

 

Imię i nazwisko zamiast CV

Pisząc CV po angielsku nie umieszczaj na środku kartki papieru skrótu „CV” – pracodawca będzie wiedział, że przesyłasz mu życiorys, jeśli w górnym rogu dokumentu umieścisz swoje imię i nazwisko.

 

Unikaj polskich znaków

Niektóre firmy stosują programy komputerowe mające przeprowadzić wstępną selekcję kandydatów, wyodrębniając pewne słowa klucze pojawiające się w życiorysie. Nie utrudniaj ich pracy, używając polskich znaków w zapisie imienia i nazwiska.

 

Nie tłumacz polskich nazw

Jeśli pracowałeś w polskiej firmie, której nazwa może nic nie mówić przyszłemu pracodawcy, nie tłumacz jej, lecz zamieść w nawiasie lub pod nazwą krótki opis charakteryzujący firmę i jej działalność oraz branżę.

Tłumaczenie można zastosować jedynie w przypadku ogólnopolskich instytucji czy rządowych organizacji, których angielskie odpowiedniki nazw funkcjonują w powszechnym użyciu. Możesz odwiedzić stronę internetową danej instytucji i sprawdzić jej nazwę w angielskiej wersji językowej. Podobnie postępuj z uniwersytetami czy szkołami wyższymi.

Pod żadnym pozorem nie tłumacz też swojego imienia czy nazwiska. Jeśli masz na imię Katarzyna, takie właśnie imię wpisz w CV, odrzucając pokusę zostania Catherine.

 

Krótko, zwięźle, na temat

Przygotowując CV w języku angielskim, postaraj się zmieścić na dwóch stronach A4. Usuń wszystkie informacje niemające bezpośredniego związku ze stanowiskiem, na które aplikujesz. Podkreśl za to te, które mogą okazać się przepustką do zdobycia nowego zatrudnienia.

Unikaj ogólnikowych wyjaśnień dotyczących zadań na poprzednio zajmowanych stanowiskach – zamiast pisać o sprzedaży oprogramowania zaznacz, o ile procent przekroczyłeś ustalone normy pomagając pracodawcy zwiększyć obroty.

 

Bez płci, zdjęcia i miejsca urodzenia

W angielskojęzycznym CV lepiej unikać podawania swojej płci, miejsca urodzenia czy dodawania zdjęcia. Pracodawcy chcą unikać oskarżeń o kierowanie się uprzedzeniami czy dyskryminowanie kandydatów ze względu na kraj pochodzenia lub wygląd.

Jeśli jednak w ofercie pracy pojawia się prośba o wysyłanie kandydatur ze zdjęciem, nie zapomnij dodać go do CV.

Coraz więcej osób nie podaje również swojej daty urodzenia, pracodawca po zapoznaniu się z doświadczeniem zawodowym będzie mógł określić nasz wiek w przybliżeniu.

 

Angielskie odpowiedni polskich tytułów zawodowych

Uzupełniając rubryki wykształcenia należy pamiętać, że angielskojęzyczni pracodawcy rozróżniają tytuł magistra/licencjata uzyskanego w dziedzinach nauk humanistycznych oraz nauk ścisłych.

Zaznacz więc, z którą dziedziną jesteś związany (Master/Bachelor of Arts lub Master/Bachelor od Science).

 

Poprawny format daty

Wysyłając CV do większości pracodawców możemy użyć formatu daty stosowanego również w Polsce – dzień – miesiąc – rok.

Angielskojęzyczny życiorys wysyłany do Stanów Zjednoczonych powinien jednak najpierw podawać miesiąc, a dopiero później dzień (miesiąc – dzień – rok). Jeśli masz wątpliwość jaki format zastosować, możesz napisać miesiąc słownie lub unikać podawania dni w CV.

Unikajmy jednoczesnego stosowania rzymskich i arabskich cyfr.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie